Aort diseksiyonu ve anevrizmasının radyolojik görüntülenmesi

Oturum Başkanları: Mustafa Paç, Kemal Yeşilçimen

Panelistler: Ahmet Memiş

Video Yükleniyor...