SEMPOZYUM Ulusal kalp sağlığı politikası
Oturum Başkanları: Çetin Erol, Ali Oto
Salon: Kremlin
İZLE Ulusal kalp sağlığı Politikası neden gereklidir? (Ali Oto)
İZLE Türk Kardiyoloji Derneğinin rolü ne olmalıdır? (Oktay Ergene)
İZLE Ulusal kalp sağlığı politikası neleri kapsıyor? (Lale Tokgözoğlu)
İZLE Ülkemizin sağlık politikasına yansıması ne olacak? (Cevdet Erdöl)
KONFERANS
Oturum Başkanları: Kenan Övünç, Hasan Fehmi Töre
Salon: Kremlin
İZLE Akut koroner sendromlarda yeni ESC kılavuzları (Christian Hamm)
NASIL YAPALIM
Oturum Başkanları: Hakan Karpuz
Salon: İstanbul
İZLE Diyastolik kalp yetersizliğinin kısa ve uzun vadeli tedavi yaklaşımı nasıl olmalı ? (Yüksel Çavuşoğlu)
KONFERANS
Oturum Başkanları: İnan Soydan, Tuğrul Okay
Salon: Kremlin
İZLE Hipertrofik kardiyomiyopati tedavisinde patofizyolojinin önemi (Mark V Sherrid)
İZLE Kronik kararlı angina tedavisi (Philip Poole-Wilson)
SEMPOZYUM KARDİYOLOJİ & RADYOLOJİ & KALP VE DAMAR CERRAHİSİ TOPLANTISI Aort diseksiyonu ve anevrizması tanı ve tedavisine ortak yaklaşım
Oturum Başkanları: Mustafa Paç, Kemal Yeşilçimen
Salon: Kremlin
İZLE Aort diseksiyonu ve anevrizmasının radyolojik görüntülenmesi (Ahmet Memiş)
İZLE Aort diseksiyonu ve anevrizmasının kardiyolojik görüntülenmesi (M. Hakan Dinçkal)
İZLE Aort hastalıklarında endovasküler tedavi (Fürüzan Numan)
İZLE Aortanın cerrahi tedavisi (Suat Buket)
SEMPOZYUM
Oturum Başkanları: Tuna Tezel, Sengül Çehreli
Salon: Kremlin
İZLE Klinik. laboratuar ve görüntüleme yöntemleri ile tanı nasıl konmalı? (Klinik. laboratuar ve görüntüleme yöntemleri ile tanı nasıl konmalı?)
İZLE Tıbbi tedavi nasıl olmalı? Yeni tedavi kılavuzları neler getirdi? (Şennur Ünal Dayi)
İZLE Hastaları ne zaman cerrahi tedaviye vermeli? Cerrahi tedavi şekli nasıl olmalı? (Mustafa Demirtaş)
İZLE Antibiyotik profilaksisi nasıl yapılmalı? (Ilgın Karaca)
LİPİD ÇALIŞMA GRUBU Hipertansif bir hastada kan basıncı düşürülmesi mi, lipidlerin düşürülmesi mi daha önemli ?
Oturum Başkanları: Vedat Sansoy, Cemal Tuncer
Salon: Kremlin
İZLE Kan basıncı düşürülmesi daha önemlidir (Zeki Öngen)
İZLE Lipidlerin düşürülmesi daha önemlidir (Murat Ersanlı)
KARŞIT GÖRÜŞ Aterosklerozdan akut koroner sendromlara: Antiagregan tedavi ve profilakside..
Oturum Başkanları: Aykan Canberk, Nadi Aslan
Salon: Kremlin
İZLE Tek başına ASA yeterlidir (Cemil Gürgün)
İZLE Tek başına ASA yeterli değildir (Selim Yalçınkaya)
NASIL YAPALIM
Oturum Başkanları: Önal Özsaruhan
Salon: Kremlin
İZLE Kalıcı pacemaker takibi nasıl olmalı ? (Uğur Kemal Tezcan)
İZLE Protez kapakta gradiyent artışı (Serdar Küçükoğlu)
SEMPOZYUM Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Protez kapak hastalarında gelişebilen sorunlar
Oturum Başkanları: Esmeray Acartürk, Ahmet Altınbaş
Salon: Kremlin
İZLE Protez kapak yetersizlikleri (Cahide Soydaş Çınar)
İZLE Protez kapak endokarditi (Dilek Ural)
İZLE Antikoagülasyonda karşılaşılan sorunlar (Metin Gürsürer)
SEMPOZYUM Elektrofizyoloji Aritmi ve Pacemaker Çalışma Grubu Atriyal fibrilasyon
Oturum Başkanları: Ersoy Işık, Remzi Karaoğuz
Salon: Kremlin
İZLE Atriyal fibrilasyonda hangi hastaya hız kontrolü. hangi hastaya ritm kontrolü yapalım ? (Bülent Özin)
İZLE Atriyal fibrilasyon için antikoagülasyon: Kime ? Hangi sorunlar var ? (Fehmi Mercanoğlu)
İZLE Atriyal fibrilasyonda RAAS blokajının antiaritmik etkinliği. (Erdem Diker)
İZLE Atriyal fibrilasyon ablasyonu: Tedavide çözüm bulundu mu? (Sedat Köse)
SEMPOZYUM Vulnerabl plak tanısı nasıl konulmalı? Tedavi nasıl olmalı?
Oturum Başkanları: Ertan Demirtaş, Yılmaz Nişancı
Salon: Kremlin
İZLE Moleküler. histolojik ve patolojik özellikleri (Remzi Yılmaz)
İZLE Hassas plak tanısında girişimsel görüntüleme teknikleri (Berkten Berkalp)
İZLE Hassas plak tanısında girişimsel olmayan görüntüleme teknikleri (Sabahattin Umman)
İZLE Hassas plak tedavisinde girişimsel yöntemler mi ? İlaç tedavisi mi? (Mustafa Akın)
SEMPOZYUM Hipertansiyon Çalışma Grubu Hipertansiyon tedavisinde özel durumlar
Oturum Başkanları: Remzi Önder, Aytaç Öncül
Salon: Kremlin
İZLE Yeni çalışmalar ve kılavuz önerileri ışığında antihipertansif tedavi. Ne zaman ve nasıl başlanmalı (Serap Erdine)
İZLE Sekonder hipertansiyon. Kimde arayalım? Nasıl yaklaşalım? (Filiz Özerkan)
İZLE Proteinüri ve toplam kardiyovasküler risk (Tevfik Ecder)
İZLE Kan Basıncı Kontrolündeki Yetersizlik:Dirençli Hipertansiyon ? Hasta-Doktor-Tedavi Uyumsuzluğu ? (Fatih Sinan Ertaş)
SEMPOZYUM Metabolik sendrom güncelleşmesi
Oturum Başkanları: Altan Onat, Hüsniye Yüksel
Salon: Kremlin
İZLE Türk halkında abdominal obezite ve uygun kriterleri (Mehmet Yazıcı)
İZLE Toplumumuzda metabolik sendrom komponentleri dışındaki etkenlerin yakın ilişkileri (Hüseyin Uyarel)
İZLE Kardiyometabolik risk öngörüsüne dayanarak metabolik sendrom kriterleri ne olmalı? (Gülay Hergenç)
İZLE Yeni kriterlerin güvencesi ve yorumu (Uğur Görpe)
İZLE Metabolik sendromda yüksek risk belirteçleri ve sendromun ülkemizdeki koroner hastalık üzerine "impaktı" Tartışma (Hasan Turhan’ın katılımıyla) (Altan Onat)
SEMPOZYUM Lipid Çalışma Grubu Sempozyumu Metabolik sendrom mercek altında
Oturum Başkanları: Oktay Ergene, Aytekin Oğuz
Salon: Kremlin
İZLE Her göbekli metabolik sendromlu mudur? Metabolik sendromun güncel tanımları (Sadi Güleç)
İZLE Kardiyolog metabolik sendrom tedavisini nasıl yapmalı? (Oben Döven)
İZLE Metabolik sendromda dislipidemi: Yeni ilaçların rolü var mı (Mustafa Şan)