Mitral yetersizlik olan hastaların transtorasik ve transözofageal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Oturum Başkanları: Yelda Başaran, Saide Aytekin

Panelistler: Necla Özer

Video Yükleniyor...