Kardiyovasküler koruma paneli
Oturum Başkanları: Nizamettin Toprak, Serdar Payzın
Salon: İstanbul
İZLE Bu hastanın 10 yıllık kardiyovasküler riski nedir? Avrupa ve Amerika yaklaşımı (Okan Onur Turgut)
İZLE Bu hastanın yaşam boyu kardiyovasküler hastalık riski öngörülebilir mi? (Hasan Kudat)
İZLE Bu hastaya koroner arter hastalığı için tarama testi (efor testi vb.) yapar mısınız? (Bülent Boyacı)
İZLE Bu hastaya antihipertansif, statin ve/veya aspirin başlar mısınız? (Bilgehan Karadağ)
TKD - Rus Kardiyoloji Dernegi Ortak Oturumu; Primer perkütan girisim olgusu
Oturum Başkanları: Cevat Kırma, Albert Galyavich
Salon: İstanbul
İZLE Primer perkütan koroner girisim olgusu (Hanefi Yekta Gürlertop)
İZLE Ne zaman fibrinolitik kullanalım? (Albert Galyavich)
İZLE Ne zaman primer perkütan koroner girisim yapalım? (Ertan Ökmen)
İZLE Sonuç (Svetlana Boldueva)
ADEKA - Uydu Sempozyumu 1 Diüretik evrim
Oturum Başkanları: Enver Atalar
Salon: İstanbul
İZLE Kılavuzlarda diüretiklerin yeri ve Torasemid / Kalp yetmezliginde vakalar ısıgında Torasemid tedavisi (Ertugrul Okuyan, Zerrin Yigit)
Primer perkütan girisimde sorunlar
Oturum Başkanları: Ali Oto, Yusuf Atmaca
Salon: İstanbul
İZLE Kardiyak arest ve kardiyojenik sok hastalarında primer perkütan koroner girisim (Altug Çinçin)
İZLE Kritik sol ana koroner darlıgı olan hastalarda primer perkütan koroner girisim (Alper Onbasılı)
İZLE Masif trombüs yükü olan hastalarda primer perkütan koroner girisim (Halil Kısacık)
İZLE Çok damar hastalıgı olan hastalarda primer perkütan koroner girisim (Ömer Çelik)
Kayıtlı olgularla konjenital hastalıkların girisimsel tedavisi: Teknik, püf noktaları
Oturum Başkanları: Oktay Ergene, Bülent Mutlu
Salon: İstanbul
İZLE ASD kapama (Alpay Çeliker)
İZLE VSD kapama (Ramazan Akdemir)
İZLE PDA kapama (Cem Barçın)
İZLE Aort koarktasyonu (Selçuk Pala)
Acil serviste aritmi hastasına yaklasım
Oturum Başkanları: Sedat Köse, Firdovsi Ibrahimov
Salon: Ankara
İZLE Dar QRS tasikardi (Timuçin Altın)
İZLE Genis QRS tasikardi (Mehmet Kanadası)
İZLE Atriyum fibrilasyonu (Hikmet Yorgun)
İZLE Senkop (Umuttan Dogan)
Kalp yetersizliginde farkındalıgı giderek artan durumlar
Oturum Başkanları: Sanem Nalbantgil, Zumreta Kusljugic
Salon: Ankara
İZLE Peripartum kardiyomiyopati (Ahmet Çelik)
İZLE Nadir görülen hipertrofik kardiyomiyopatiler: Nasıl tanıyalım, nasıl yaklasalım? (Uygar Çagdas Yüksel)
İZLE Miyokarditte yeni tanı ve tedavi yöntemleri (Barıs Ökçün)
İZLE Tasikardi nedenli kalp yetersizligi (Serkan Yüksel)
FARMANOVA - Uydu Sempozyumu 2 ARNI: Ne kadar erken o kadar iyi!
Oturum Başkanları: Osman Akın Serdar
Salon: Ankara
İZLE ARNI: Ne kadar erken o kadar iyi! (Ahmet Temizhan, Mehmet Birhan Yılmaz, Yüksel Çavusoglu)
Hipertansiyonda zor vaka örnekleri
Oturum Başkanları: Aytül Belgi Yıldırım, Filiz Özerkan Çakan
Salon: Ankara
İZLE Gebelikte hipertansiyon (Ahmet Bilge Sözen)
İZLE Hipertansif acillerde tedavi - asemptomatik KB 200 mmHg (Ali Serdar Fak)
İZLE Inmeli hastada hipertansiyon (Emine Gazi)
İZLE Kronik böbrek yetmezligi olan hastada hipertansiyon (Tevfik Ecder)
TKD - TKDCD Ortak Oturumu; Dünyada TAVI fırtınası eserken bilgilerin yeniden degerlendirilmesi
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Ali Gürbüz
Salon: Ankara
İZLE Kardiyolog görüsü: TAVI yeteri kadar kullanılmıyor (Dayimi Kaya)
İZLE Cerrah görüsü: TAVI çok fazla kullanılmaktadır (Sahin Senay)
TKD - TKDCD Ortak Oturumu; Sol ana koroner arter hastalıgı
Oturum Başkanları: Rüçhan Akar, Muzaffer Degertekin
Salon: Ankara
İZLE Bizim isimiz / Cerrah (Levent Yılık)
İZLE Biz de varız / Kardiyolog (Ertugrul Okuyan)
DAIICHI SANKYO - Uydu Sempozyumu 4 Büyük bulusma: AF’de tartısmalı konular burada sekilleniyor
Oturum Başkanları: Zeki Öngen
Salon: Ankara
İZLE Büyük bulusma: AF’de tartısmalı konular burada sekilleniyor (Murat Özdemir, Sinan Aydogdu, Izzet Celal Erdinler, Necla Özer)
A’dan Z’ye perikart hastalıklarına yaklasım
Oturum Başkanları: Tarkan Tekten, Fatih Özçelik
Salon: Antalya
İZLE Akut perikardit (Mustafa Yıldız)
İZLE Rekürren perikardit (Çagdas Akgüllü)
İZLE Konstriktif perikardit (Tolga Özyigit)
İZLE Perikardiyal effüzyon (Mehmet Ballı)
Lipit sempozyumu
Oturum Başkanları: Murat Ersanlı, Hakan Karpuz
Salon: Antalya
İZLE ‘Statin for life’; neden olmasın? (Yunus Emiroglu)
İZLE Anlamlı olmayan koroner arter darlıgında hedefler ne olmalı? (Özcan Basaran)
İZLE Lp(a); Sessizde bekleyen tehlike mi? (Bahadır Kırılmaz)
İZLE Hipertrigliseridemi tedavisinde yeni yaklasımlar (Ceyhun Ceyhan)
BOEHRINGER INGELHEIM - Uydu Sempozyumu 3 Non-valvüler atriyal ¨brilasyonda 2,5 mg’den 150 mg’ye. Hangi doz dogru doz!
Oturum Başkanları: Zeki Öngen
Salon: Antalya
İZLE Non-valvüler atriyal ¨brilasyonda 2,5 mg’den 150 mg’ye. Hangi doz dogru doz! (Sadi Güleç, Oktay Ergene)
Aterosklerotik kalp hastalıgında degisen kavramlar
Oturum Başkanları: Necmi Deger, Hakan Kültürsay
Salon: Antalya
İZLE Akut koroner sendrom geçirmis hastada LDL ne kadar düsürülmeli? (Seref Kul)
İZLE Antienflamatuar tedavinin klinikte yeri olacak mı? (Recep Demirbag)
İZLE Birincil korunmada tedaviye ne zaman baslayalım? (Barıs Güngör)
İZLE LDL dısındaki lipit ve lipoproteinlerin önemi kaldı mı? (Sadi Güleç)
Kafanız karısık mı? Aritmi olgularını birlikte tartısalım
Oturum Başkanları: Dursun Aras, Mesut Demir
Salon: Antalya
İZLE Atriyal fibrilasyon ablasyonu: CABANA ve CASTLE AF sonrası. (Özcan Özeke)
İZLE Hipertrofik kardiyomiyopatide ICD: Kime, ne zaman? (Sabri Demircan)
İZLE Noniskemik kardiyomiyopatide kime ICD? (Nihal Bayram Akar)
İZLE LAA kapatılsın mı? Kapatılmasın mı? (Levent Sahiner)
IBRAHIM ETEM MENARINI - Uydu Sempozyumu 5 Kararlı anjina yönetiminde paradigmalar: Diyabet, cinsiyet farklılıkları, mikrovasküler anjina
Oturum Başkanları: Ali Oto
Salon: Antalya
İZLE Kararlı anjina yönetiminde paradigmalar: Diyabet, cinsiyet farklılıkları, mikrovasküler anjina (Ertugrul Okuyan, Peter Collins)
AÇILIS TÖRENI
Oturum Başkanları:
Salon: Antalya
İZLE AÇILIS TÖRENI ()