BAYER - Uydu Sempozyumu Aklın Yolu 1x1: Non-valvüler AF’de İnmenin Önlenmesinde Günde Tek Doz

Oturum Başkanları: Kamil Adalet

Panelistler: Fehmi Mercanoğlu, Bülent Özin

Video Yükleniyor...