Türk Kardiyoloji Derneği - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ortak Oturumu

Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu, Ali Gürbüz

Panelistler: Barış Çaynak, Ahmet Temizhan, Rüçhan Akar, Nevnihal Eren, Sadettin Dernek

Video Yükleniyor...