TKD-ESC Ortak Kılavuz Oturumu Neler Değişti?
Oturum Başkanları: Stefan Anker, Çetin Erol
Salon: İstanbul
İZLE ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü (Bela Merkely)
İZLE Kapak Hastalıkları (Engin Bozkurt)
İZLE Kardiyovasküler Hastalıkları Önleme; Kılavuzlar Yeni Ne Söylüyor? (Kornelia Kotseva)
İZLE TKD-ESC Ortak Kılavuz Oturumu Neler değişti? (Çetin Erol)
İZLE Kalp Yetersizliği (Çetin Erol)
LDL Düşürücü Tedavide Gündem
Oturum Başkanları: Vedat Sansoy, Mustafa Şan
Salon: Ankara
İZLE Kardiyovasküler Korunmada LDL-K Düşürücü Agresif Tedavi (Lan M. Graham)
İZLE Yeni Bir Kavram: Toplam Kolesterol Maruziyeti (Yükü) (Borge G. Nordestgaard)
İZLE Çok düşük LDL-K zararlı olabilir mi? (Ne kadar LDL‘ye ihtiyacımız var?) (Sadi Güleç)
Girişimsel Kardiyoloğun Kâbusları
Oturum Başkanları: Yusuf Atmaca, Mehmet Melek
Salon: Antalya
İZLE Olgu 2 (Özlem Özcan Çelebi)
İZLE Olgu 3 (Akın İzgi)
İZLE Olgu 4 (Önder Öztürk)
ST Yükselmeli Akut Koroner Sendrom 2017
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Erol, Mustafa Demirtaş
Salon: İstanbul
İZLE Fibrinolitik Tedavi Bitti Mi? (Sema Güner)
İZLE No-reflow’u Nasıl Yönetelim? (Harun Kılıç)
İZLE Terapötik Hipotermi Kime, Nasıl? (İrfan Barutçu)
İZLE Mekanik Komplikasyonu Olan Bir Olgu Yönetimi (Ramazan Özdemir)
Türk Kardiyoloji Derneği - Türk Nöroloji Derneği Ortak Oturumu Akut İnmeli Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanları: Ömer Göktekin, Şerefnur Öztürk
Salon: Ankara
İZLE İnme Hastasında Kardiyak Etiyoloji Araştırması (Serkan Yüksel)
İZLE Akut İnmede Kan Basıncı Yönetimi (Mehmet Mustafa Can)
İZLE İnme Sonrası Yeniden Antikoagülasyona Başlama: Optimal Zamanlama? (Dilek Necioğlu Örken)
İZLE Akut İnmede Girişimsel Tedavi Yaklaşımları (Erdem Gürkaş)
Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde Güncel Konular
Oturum Başkanları: Giray Kabakcı, Şule Karakelleoğlu
Salon: Antalya
İZLE Kılavuzlara Göre Yaşlı Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi (Fatih Sinan Ertaş)
İZLE Dirençli Hipertansiyona Yaklaşım (Emine Gazi)
İZLE SPRINT sonrası kan basıncı hedefi değişmeli mi? (Cem Barçın)
İZLE Hiperaldosteronizm: Sıklığı, Tanı ve Tedavisi (Bahadır Kırılmaz)
TKD - ESC Kalp Yetersizliği Birliği Ortak Oturumu ESC 2016 Kalp Yetersizliği Kılavuzundan Klinik Pratiğe Yansıyan Değişimler
Oturum Başkanları: Çetin Erol, Petar Seferovic
Salon: İstanbul
İZLE Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği ve Sınırda Ejeksiyon Fraksiyonlu KY’de Yeni Tanı ve Tedavi Önerileri: Klinik Pratiğimizi Nasıl Etkiledi? (Mehmet Birhan Yılmaz)
İZLE Kalp Yetersizliği Tanı ve Yönetiminde Ön Plana Çıkan Testler: Uygulamada Neler Değişti? (Yüksel Çavuşoğlu)
İZLE Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Tedavi Algoritmasından Gözümüze Çarpanlar, Nasıl Bir Yol İzlemeli? (Jelena Celutkiene)
İZLE Kalp Yetersizliğinde Diyabet, Anemi, Uyku Apnesi ve Kanser: Yaklaşımlarımızı Değiştiren Öneriler? (Petar Seferovic)
Anamnez ve Fizik Muayene Unutuluyor Mu?
Oturum Başkanları: Necip Alp, Mustafa Akın
Salon: Ankara
İZLE Anamnez ve Fizik Muayenenin Önemi: Olgu Sunumları (Taner Gören)
İZLE Anamnez ve Fizik Muayenenin Kardiyolojik Tanıdaki Yeri (Yelda Tayyareci)
Olgularla Komplikasyon Yönetimi
Oturum Başkanları: Serdar Payzın, Teoman Kılıç
Salon: Antalya
İZLE Perkütan Girişim Sonrası Hematom (Ümit Güray)
İZLE Radyal Arter Spazmı (Çağdaş Özdöl)
İZLE Retroperitoneal Hematom (Ergün Topal)
İZLE İatrojenik Aort Diseksiyonu (Ahmet Arif Yalçın)
Kardiyolojide 2017
Oturum Başkanları: Adnan Abacı, Murat Ersanlı
Salon: İstanbul
İZLE Kapak Hastalığı 2017 (Necla Özer)
İZLE Aritmi 2017 (M. Bülent Özin)
İZLE Kalp Yetersizliği 2017 (Ahmet Temizhan)
İZLE Dislipidemi 2017 (Ceyhun Ceyhan)
Hasta Sorularına Cevaplar
Oturum Başkanları: Sebahattin Ateşal, Özgür Bayturan
Salon: Ankara
İZLE Tansiyonum Yüksek; Ne Yiyip Ne İçeyim? Hipertansiyonda Diyet Reçetesi (Enbiya Aksakal)
İZLE Kan Yağlarım Yüksek, Nasıl Besleneyim? Dislipidemi Hastasında Diyet Reçetesi? (Mehmet Akif Düzenli)
İZLE Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıklar Arasındaki İlişki (Dan Gaita)
Aort Hastalıkları
Oturum Başkanları: Ali Aydınlar, Cahide Soydaş Çınar
Salon: Antalya
İZLE Biküspit Aorta (İrem Dinçer)
İZLE Akut Aortik Sendromlar (Asife Şahinarslan)
İZLE Aort Koarktasyonu (Murat Çelik)
İZLE Aort Anevrizması (Aydın Yıldırım)
İlginç Olgular - 3
Oturum Başkanları: Azem Akıllı, Nizamettin Toprak
Salon: İstanbul
İZLE Ciddi Triküpit Biyoprotez Kapak Dejenerasyonlu Hastada Trisküpit Kapak İçi Kapak İmplantasyonu (Ertan Vuruşkan)
İZLE Köprüleme Tedavisi Sırasında Protez Mitral Kapak Trombozunun Yönetimi (Özlem Özcan Çelebi)
İZLE Reküren Perikardite Balon Perikardiyostomi (Cem Çöteli)
İZLE Nadir Bir Dilate Kardiyomiyopati Vakası: Karnitin Defekti (Evrim Şimşek)
İlginç Olgular - 4
Oturum Başkanları: Mustafa Özcan, Ertan Ural
Salon: Ankara
İZLE Sıradışı İki Serebral Embolektomi Olgusu (Şakir Arslan)
İZLE Akut Aort Diseksiyonuna Bağlı Alt Ekstremite İskemisinin Başarılı Endovasküler Tedavisi (Ömer Çelik)
İZLE Kardiyoloğun Kabusu: Koroner Diseksiyon (Serdar Sevimli)
İZLE Cerrahi Riski Yüksek Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Hastada Tam Revaskülarizasyon (Muharrem Nasiov)
İZLE Opere Olmamış Bir Hastada LAD’nin LIMA’dan Çıktığı Çok Nadir Bir Olgu: BT Anjiyonun Önemi (Yakup Balaban)
BAYER - Uydu Sempozyumu 10
Oturum Başkanları: Bülent Özin
Salon: İstanbul
İZLE Rivaroksaban İle Farklı Hastalarda Etkililik ve Güvenlilik Aynı Karede (Sema Güneri, Erdem Diker, İzzet Erdinler)
SERVIER - Uydu Sempozyumu 11
Oturum Başkanları: Mahmut Şahin
Salon: Ankara
İZLE Kanaate Karşı Kanıtlar Hipertansiyon Tedavisinde Güncellemeler (Sadi Güleç, Enver Atalar, Yunus Erdem)
ASTRA ZENECA - Uydu Sempozyumu 12
Oturum Başkanları:
Salon: Antalya
İZLE ESC 2017’den Taze Haberler… Hangi Hastaya, Ne Kadar Süreyle, Hangi OAP? (Oğuz Yavuzgil, Mustafa Kemal Erol)
BAYER - Uydu Sempozyumu 14
Oturum Başkanları: Zeki Öngen
Salon: Ankara
İZLE PE’den KTEPH’e / Düşün, Fark Et, Tedavi Et (Mehmet Birhan Yılmaz, Zeynep Pınar Önen)
SERVIER - Uydu Sempozyumu 15
Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu
Salon: Antalya
İZLE Klinik Kanıtlardan Güncel Pratiğe Angina ve Kalp Yetersizliği (Yüksel Çavuşoğlu, Mehdi Zoghi)