SEMPOZYUM Ekokardiyografi Çalışma Grubu Sempozyumu Kardiyak asenkroniden resenkroniye
Oturum Başkanları: Güneş Akgün, Enis Oğuz
Salon: Kremlin
İZLE RV ve kalıcı pacemaker uygulaması. Bir edinsel asenkroni nedeninin panaroması (Cihangir Kaymaz)
İZLE İnteratriyal. interventriküler ve intraventriküler asenkroninin ekokardiyografik değerlendirme yöntemleri (Necla Özer)
İZLE Kardiyak resekronizasyon için uygun adayların seçiminde ve resenkronizasyonun yönlendirilmesinde ekokardiyografi (Abdurrahman Oğuzhan)
İZLE Kanıta dayalı tıbbın penceresinden bakış: Kardiyak resekronizasyon kalp yetersizliğinin seyrini ve mortalitesini olumlu yönde etkiliyor mu ? (Ahmet Vural)
KONFERANS
Oturum Başkanları: Adnan Abacı, Cevat Kırma
Salon: Kremlin
İZLE Elektrofizyolojide yeni 3-D mapping teknikleri (özellikle CARTO-MERGE) ve bu teknolojiyi kullanarak kateter ablasyonu (Fırat Duru)
İZLE Vulnerable Plaque (Christodoulos Stefanadis)
NASIL YAPALIM Hipertansiyon Çalışma Grubu Kan basıncı ölçümünde 3H 1K
Oturum Başkanları: Nevrez Koylan
Salon: Kremlin
İZLE 1. H: Hangi alet? Hangi kol? 2. H: Hangi zaman? Sabah-aç; akşam- 3. H: Hangi yerde? Evde; işte; klinikte 4. K: Kimde. hangi yöntemle? (Ramazan Topsakal)
KONFERANS
Oturum Başkanları: Sema Güneri, Mehmet Aksoy
Salon: Kremlin
İZLE Diyastolik kalp yetersizliği (Philip Poole-Wilson)
İZLE Hipertansif hastalarda uyumu güçlendiren girişimler (Sabina De Geest)
SEMPOZYUM STEMI
Oturum Başkanları: Mehmet Meriç, Necmi Değer
Salon: Kremlin
İZLE 3-6 saat arası (Vedat Aytekin)
İZLE 6-12 saat içinde (Sema Güneri)
İZLE 12 den sonra (Mehmet Ağırbaşlı)
SEMPOZYUM Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu İlaç salınımlı stent dünyasında lezyonlara yaklaşım
Oturum Başkanları: Serdar Aksöyek, Mahmut Şahin
Salon: Kremlin
İZLE Uzun LAD lezyonunu nasıl tedavi edelim? (Oktay Ergene)
İZLE Kronik total oklüzyonda İSS (Neşe Çam)
İZLE Bifürkasyon lezyonunu nasıl tedavi edelim? (Ömer Kozan)
İZLE Safen -LİMA greft lezyonlarında İSS (Cevat Kırma)
SEMPOZYUM İlaç salınımlı stent (İSS) kullanımında kurumlar ve kurallar
Oturum Başkanları: Ali Ergin, Muzaffer Değertekin
Salon: Kremlin
İZLE İSS´lerin Türkiye´de ve Dünyadaki kullanımında son durum (Eralp Tutar)
İZLE İSS´lerin kılavuzlardaki yeri (Mahmut Şahin)
İZLE İSS kullanımında maliyet etkinlik analizi (Ozan Kınay)
İZLE Sağlık kurumlarının ödeme politikası (Erdoğan İlkay)
NASIL YAPALIM Elektrofizyoloji Aritmi ve Pacemaker Çalışma Grubu Nasıl Yapalım Oturumu
Oturum Başkanları: Murat Yeşil
Salon: Kremlin
İZLE Ani Kardiyak Ölüm (Murat Yeşil)
İZLE Ani kalp ölümü için risk altındaki hastaya nasıl yaklaşalım ? (Özgür Aslan)
SEMPOZYUM AKS larda antiagregan ve antikoagülan tedavi
Oturum Başkanları: Ali Ergin, Zeki Öngen
Salon: Kremlin
İZLE ST yükselmesiz akut koroner sendromlarda antiagregan tedavi (Gökhan Cin)
İZLE ST yükselmesiz akut koroner sendromlarda antikoagülan tedavi (Aziz Karadede)
İZLE ST yükselmeli akut koroner sendromlarda antiagregan tedavi (Gültekin Hobikoğlu)
İZLE ST yükselmeli akut koroner sendromlarda antikoagülan tedavi (Önder Kırımlı)
KARŞIT GÖRÜŞ NÜKLEER KARDİYOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU Miyokard canlılığını ortaya koymada radyonüklid teknikler mi, MRI mı iyi sonuç verir?
Oturum Başkanları: Ayşe Emre, Metin Gürsürer
Salon: Kremlin
İZLE Miyokard canlılığında radyonüklid tekniklerin kullanımı daha iyi sonuç verir (Zerrin Yiğit)
İZLE Stres ekokardiyografi daha iyi sonuç verir (Okan Ekinci)
KARŞIT GÖRÜŞ Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Erişkin çağa ulaşan her atriyal septal defekt kapatılmalı mı?
Oturum Başkanları: Ahmet Çelebi, Azem Akıllı
Salon: Kremlin
İZLE Kapatılmalı (Nazan Özbarlas)
İZLE Kapatılmamalı (Vedat Koca)
NASIL YAPALIM KARDİYOLOJİ & KALP DAMAR CERRAHİSİ ORTAK TOPLANTILARI İnfektif endokarditte cerrahinin zamanlamasını nasıl yapalım?
Oturum Başkanları: Haldun Müderrisoğlu, Ömer Işık
Salon: Kremlin
İZLE Kardiyolog görüşü (Gülşah Tayyareci)
İZLE Cerrah görüşü (Baran Uğurlu)
EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU Kalp yetersizliğinin tanısında ve takibinde ekokardiyografinin kullanımı, klinik ve nörohumoral parametrelerin ötesinde bir katkı...
Oturum Başkanları: Yelda Başaran, Zehra Buğra
Salon: Kremlin
İZLE Pro (İrem Dinçer)
İZLE Con (Bülent Mutlu)
KARSIT GÖRÜŞ ELEKTROFİZYOLOJİ. ARİTMİ VE PACEMAKER ÇALIŞMA GRUBU Her düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastaya ICD...
Oturum Başkanları: Erdem Diker, Nihal Özdemir
Salon: Kremlin
İZLE Takılmalıdır (Okan Erdoğan)
İZLE Takılmamalıdır (Ahmet Duran Demir)
SEMPOZYUM Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar: 2006 yılında tedavi yaklaşımında farklar var mı?
Oturum Başkanları: Ethem Kumbay, Sezer Karcıer
Salon: Kremlin
İZLE Hipertansiyon ve Diyabet (Ender Semiz)
İZLE Perkütan koroner girişim hastası (Dayimi Kaya)
İZLE Koroner by-pass operasyonu hastası (M.Kemal Batur)