Akut Miyokard Enfarktüsü: 2010 Güncelleme
Oturum Başkanları: Hakan Kültürsay, Lale Tokgözoğlu
Salon: Ankara
İZLE ST elevasyonlu AMI: İlk yaklaşım, antiagregan- antiokagulan ve anti-iskemik tedavi (Adnan Abacı)
İZLE ST elevasyonsuz AKS: İlk yaklaşım, anti-iskemik, antiagregan ve antiokagulan tedavi (Zeki Öngen)
Zor Durumlarda Riskli Gebelikler: Ne Yapalım?
Oturum Başkanları: Nasıh Nazlı, Hasan Gök
Salon: Ankara
İZLE Pulmoner hipertansiyon ve gebelik (Sanem Nalbantgil)
Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinde Zor Kararlar
Oturum Başkanları: Ali Oto, Kamil Adalet
Salon: Ankara
İZLE Atiyal fibrilasyon ve kardiyak resenkronizasyon tedavisi (Ahmet Vural)
İZLE Dar QRS'li ve senkronizasyon bozukluğu olan hasta: KRT endikasyonu var mı? (İzzet Erdinler)
Endokarditte Farklı Senaryolar: Ne Yapmalı?
Oturum Başkanları: Esmeray Acartürk, Ali Aydınlar
Salon: Ankara
İZLE Prostetik kapak endokarditi olan hasta (Bülent Mutlu)
Periferik Damar Hastalığında Tedavi
Oturum Başkanları: Mustafa Demirtaş, Oğuz Caymaz
Salon: Aşkabat
İZLE Periferik arter hastalarında tıbbi tedavi (Murat Çaylı)
Nasıl Yapalım? Aspirin, klopidogrel direncini nasıl tanıyalım? Tedavide ne yapalım?
Oturum Başkanları: İnan Soydan
Salon: Aşkabat
İZLE Öğrenim hedefi: Aspirin ve klopidogrel direnci sıklığı, tanıda kullanılan yöntemler ve tedavide neler yapılması gerektiği tartışılacak (Şennur Ünal Dayi)
İZLE Öğrenim hedefi: Aspirin ve klopidogrel direnci sıklığı, tanıda kullanılan yöntemler ve tedavide neler yapılması gerektiği tartışılacak (Tarkan Tekten)
Hiperlipideminin Tıbbi Tedavisinin Püf Noktaları
Oturum Başkanları: Remzi Önder, Deniz Güzelsoy
Salon: Bakü
İZLE Çocuk ve genç erişkinlerde hiperlipidemi tedavisi nasıl olmalı? (Remzi Yılmaz)
İZLE Hangi hiperlipidemi hastası kardiyologa sevk edilmeli? (Cemil Gürgün)
İZLE Dislipidemik hastanın izlemi nasıl olmalı? (Sadi Güleç)
İZLE Çok düşük LDL olması durumunda statini keselim mi azaltalım mı ne yapalım? (Yılmaz Güneş)
İZLE Algoritmalarla dislipidemi tedavisi (Zeynep Tartan)
Neden Başaramıyoruz? Obezite
Oturum Başkanları: Adalet Gürlek, Mehmet Sargın
Salon: Bakü
İZLE Egzersiz reçetesi yazmak (Erdem Kaşıkçıoğlu)
Kardiyolojide Hangi Tanı Yöntemi Ne Zaman İstenmeli Nasıl Yorumlanmalı?
Oturum Başkanları: Hüsniye Yüksel, Mustafa Özkan
Salon: Bakü
İZLE Efor testi kime ne zaman istenmeli? (Şakir Arslan)
İZLE BT Anjiyografi: Kimlere istenmeli? Önemi? (İbrahim Baran)
İleri Kalp Yetersizliği Hastasında Tedavi Seçenekleri
Oturum Başkanları: Oktay Ergene, Begenç Annayev
Salon: Astana
İZLE ICD kime? (Sabri Demircan)
İZLE Son dönem kalp yetersizliği hastasının takibi (Özlem Soran)
Atriyal Fibrilasyon Hastasının Takibi
Oturum Başkanları: Ali Oto, Salim Berkinbaev, Talantbek Batyraliyev
Salon: Astana
İZLE Kime radyofrekans ablasyon yapalım? (Kudret Aytemir)