Koroner Arter Hastalığı
Oturum Başkanları: Bekir Sıtkı Cebeci, Serdar Aksöyek
Salon: İstanbul
İZLE Tedaviye dirençli angina pektorisli hastaya yaklaşım (Aydın Yıldırım)
İZLE Nonobstrüktif koroner arter hastasında persistan göğüs ağrısına yaklaşım (Sebahattin Umman)
İZLE Erken yaşta koroner arter hastasına yaklaşım (Bülent Boyacı)
İZLE Asemptomatik diabetik hastalarda sessiz iskemi tarNe zaman? Nasıl yapalım?aması: (Aytül Belgi)
Kardiyoloji-KDC Konseyi
Oturum Başkanları: Tevfik Gürmen , Erol Şener
Salon: İstanbul
İZLE TAVI - AVR (Hüseyin Aksu)
İZLE MVR - Tamir (Necati Dağlı)
İZLE Mitral darlık (balona uygun) + ciddi triküspit yetersizliği (Bülent Özdemir)
İZLE Çok damar hastası: PKG-KABG (Sabri Demircan)
Kalp Yetersizliğinde İlaçlar Yetersiz Kaldığında?
Oturum Başkanları: Mehmet Eren , Mustafa Paç
Salon: Ankara
İZLE Ciddi mitral yetmezliğinde Mitral klip veya cerrahi tedavi (Yüksel Çavuşoğlu)
İZLE Sol ventrikül destek cihazları (Süha Küçükaksu)
İZLE Ultrafiltrasyon hangi hastaya ne zaman? (Nevzat Uslu)
İZLE Kalp naklinin yeri (Mustafa Özbaran)