Hipertansiyon kılavuzlarından pratiğimize yansıyanlar
Oturum Başkanları: Çetin Erol , Haldun Müderrisoğlu
Salon: İstanbul
İZLE Avrupa kılavuzu (ESC, NICE) tercih edilmeli, Amerika (JNC 8,Kanada) kılavuzu tercih edilmeli? (Filiz Özerkan Çakan)
İZLE Avrupa kılavuzu (ESC, NICE) tercih edilmeli, Amerika (JNC 8,Kanada) kılavuzu tercih edilmeli? (Doğan Erdoğan)
İZLE Avrupa kılavuzu (ESC, NICE) tercih edilmeli, Amerika (JNC 8,Kanada) kılavuzu tercih edilmeli? (Fatih Sinan Ertaş)
İZLE Avrupa kılavuzu (ESC, NICE) tercih edilmeli, Amerika (JNC 8,Kanada) kılavuzu tercih edilmeli? (Barış İlerigelen)
İZLE Avrupa kılavuzu (ESC, NICE) tercih edilmeli, Amerika (JNC 8,Kanada) kılavuzu tercih edilmeli? (Sıddık Ülgen)
İZLE Ulusal kılavuz yazmalı mıyız? (Giray Kabakcı)
İZLE Hakemin sözü: 20 dk. (Nail Çağlar)
Akut koroner sendromlar güncelleme 2012
Oturum Başkanları: Rasim Enar , Kenan Övünç
Salon: İstanbul
İZLE ST yükselmesiz AKS: Tanı, risk değerlendirmesi, tıbbi tedavi (Enver Atalar)
İZLE ST yükselmesiz AKS: Kime girişimsel tedavi, ne zaman? (Adnan Abacı)
İZLE ST yükselmeli AKS: Tanı, tıbbi tedavi (Ramazan Özdemir)
İZLE ST yükselmeli AKS: Kime PKG? Kime trombolitik tedavi? (Rasim Enar)
Kaydedilmiş Olgular
Oturum Başkanları: M. Kemal Erol , Mahmut Şahin
Salon: İstanbul
İZLE Kaydedilmiş Olgu: Siz olsaydınız ne yapardınız? Koroner (İstemihan Tengiz)
İZLE Kaydedilmiş Olgu: Siz olsaydınız ne yapardınız? Kapak (yaşlılv disfonksiyonlu ileri mitral yetersizlik) (Recep Demirbağ)
İZLE Kaydedilmiş Olgu: Siz olsaydınız ne yapardınız? Normalkoroner, tipik göğüs ağrısı (Yusuf Atmaca)
İZLE Kaydedilmiş Olgu: Siz olsaydınız ne yapardınız? Primer PKG (İsmail Erden)
İZLE Kaydedilmiş Olgu: Bu hastada pulmoner basınç niye yüksek? (Sanem Nalbantgil)
İZLE Kaydedilmiş Olgu: Renal denervasyon (Mehmet Bilge)
Kardiyoloji ve kardiyoloji uzmanlarının sorunları?
Oturum Başkanları: Faruk Erzengin , Kemal Yeşilçimen
Salon: İstanbul
İZLE Devlet hastanesinde çalışan kardiyoloji uzmanı (Asiye Ayça Boyacı)
İZLE Üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyesi (Mustafa Taner Gören)
İZLE Özel hastanede çalışan kardiyoloji uzmanı (Tuğrul Okay)
İZLE Türk Kardiyoloji Derneği?nin sorunlara bakışı, çalışmaları ve çözüm önerileri (Mehmet Aksoy)
İZLE Hastalarımızı korurken kendimizi nasıl koruyalım: Malpraktis,şiddete maruz kalma gibi durumlarda hukukçu gözüyle yapılması gerekenler? (Berna Özpınar)
1. Akut Dekompanse Sistolik Kalp Yetersizliğinde tartışmalı konular
Oturum Başkanları: Yüksel Çavuşoğlu , Ahmet Temizhan
Salon: Ankara
İZLE Doğru diüretik tedavisi nasıl yapılır? (Sinan Aydoğdu)
İZLE Vazodilatör tedavi; Hangi ajan? Ne dozda? Hangi kan basıncına kadar? (M. Birhan Yılmaz)
İZLE İnotropik tedaviye aday hasta kimdir? Hangi ajan nasıl uygulanır? (Sinan Dağdelen)
İZLE Tedaviye iyi yanıt alınamadığında yaklaşım nasıl olmalı? (Özlem Soran)
Asemptomatik iskemili olgularda revaskülarizasyon?
Oturum Başkanları: Ferhan Özmen , Necip Alp
Salon: Ankara
İZLE Yapılmalı (Rıdvan Yalçın)
İZLE Yapılmamalı (Oğuz Yavuzgil)
Çok damar hastalığında revaskülarizasyon yöntemi ne olmalıdır?
Oturum Başkanları: Şule Korkmaz , Ali Ergin
Salon: Ankara
İZLE CABG (Gökçen Orhan)
İZLE PKG (Deniz Kumbasar)
Kardiyak Görüntülemede Yeni Neler Var ?
Oturum Başkanları: Sinan Üner , Hayrettin Karaeren
Salon: Ankara
İZLE Çok kesitli bilgisayarlı tomografi (Tuncay Hazırolan)
İZLE Kardiyak MRG (Cemil İzgi)
İZLE Hibrit görüntüleme (Asife Şahinarslan)
Kardiyolojide tanı ve tedavide ufukta neler var?
Oturum Başkanları: Yılmaz Nişancı , Ertan Ural
Salon: Ankara
İZLE Bireysel tıp (farmakogenetik,......) (Tamer Sayın)
İZLE Yeni görüntüleme yöntemleri (Saide Aytekin)
İZLE Gen tedavileri ve rejeneratif tıp (Ertuğrul Ercan)
İZLE Kök hücre uygulamaları (Mehmet Tokaç)
AÇILIŞ TÖRENİ
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Salim Yusuf
Salon: Ankara
İZLE Açılış Töreni (Ömer Kozan, Salim Yusuf)
Atrial fibrillation 2012: TSC-EHRA Joint Meeting
Oturum Başkanları: Erdem Diker , Angelo Auricchio
Salon: Antalya
İZLE When to do rhythm, or rate control (Robert Hatala)
İZLE Antithrombotic therapy in the light of new drugs (Zeki Öngen)
İZLE Antiarrhythmic therapy in controlling the rhythm and rate (Bülent Görenek)
Hipertansiyon tedavisinde Gri noktalar?
Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu , Hüsniye Yüksel
Salon: Antalya
İZLE Hipertansiyonda tartışmalı konular (Franz Messerli)
İZLE Acil serviste kan basıncını düşürmek faydalı mıdır? Hangi durumda kan basıncını acil olarak düşürelim? (Ceyhun Ceyhan)
İZLE Gebe-emzirenlerde kan basıncı ne olmalı hangi ajanlar? (Nurcan Arat)
İZLE Preop hastada hipertansiyonda hangi durumda ne yapalım? Yaşlı ? (Mehdi Zoghi)
Antihipertansif Tedavide Futbol Taktikleri - Transkateter kapak tedavileri
Oturum Başkanları: Nail Çağlar , Rıdvan Dilmen - Oktay Ergene , Ali Oto
Salon: Antalya
İZLE TAVI: Uygulama Teknikleri ve sonuçları, uygun hasta seçimi nasıl olmalı ? (Ömer Aktuğ)
İZLE Transkateter mitral kapak tamiri: Uygulama teknikleri ve sonuçları, uygun hasta seçimi nasıl olmalı? (Horst Sievert)
İZLE Paravalvüler kaçakların transkateter tedavisi (Murat Tuzcu)
Warfarin alan hasta akut koroner sendrom ile geldi ne yapalım?
Oturum Başkanları: Ali Aydınlar
Salon: Antalya
İZLE Warfarin alan hasta akut koroner sendrom ile geldi. Ne yapalım ? (Hakan Güllü)
Supraventriküler taşikardi hastada ne yapalım?
Oturum Başkanları: İzzet Erdinler
Salon: Antalya
İZLE Supraventriküler taşikardi hastada ne yapalım? (Cengiz Ermiş)