Geniş QRS’li taşikardilerde ayrıcı tanı ve tedavi

Oturum Başkanları: Murat Yeşil - Ata Kırılmaz

Panelistler: Okan Erdoğan

Video Yükleniyor...