Kompleks koroner arter hastalığı olan hastaya ilaç salınımlı stentle perkütan koroner girişim mi? Yoksa koroner baypas operasyonu mu yapmalı? SYNTAX çalışması

Oturum Başkanları: Necip Alp, Seçkin Pehlivanoğlu

Panelistler: Ömer Kozan

Video Yükleniyor...