Sol ventrikül disfonksiyonu bulunan stabil koroner arter hastalarında tedaviye ivabradin eklenmesi mortaliteyi ve kardiyak olayları azaltıyor mu? BEAUTIFUL çalışması

Oturum Başkanları: Necip Alp, Seçkin Pehlivanoğlu

Panelistler: M. Kemal Erol

Video Yükleniyor...