Laboratuar ve ekokardiyografi: Pratikte ip uçları? Öğrenim hedefi: Kalp yetersizliğinde ayırıcı tanı için istenilecek tetkikleri öğrenmek ve ekokardiyografinin yerini anlamak

Oturum Başkanları: Işık Başar , Adalet Gürlek

Panelistler: Mustafa Kılıçkap

Video Yükleniyor...