Fizyopatolojide inflamasyon: Pro-inflamatuar ve antiinflamatuar sitokinler Öğrenim hedefi: Stabil koroner arter hastalığında inflamatuar süreci anlamak

Oturum Başkanları: Ersoy Işık , İzzet Tandoğan

Panelistler: Niyazi Tuğrul Norgaz

Video Yükleniyor...