Düşük ejeksiyon fraksiyonlu her geniş QRS kompleksli olguya KRT uygulayalım

Oturum Başkanları: Ersoy Işık , İzzet Tandoğan

Panelistler: Enis Oğuz

Video Yükleniyor...