Lipid düşürücü tedavide kombinasyon tedavisi: Yeni çalışmalar Öğrenme hedefleri: Antihiperlipidemik kombine tedavi yaklaşımını yeni çalışmalar kılavuzluğunda yeniden değerlendirmek

Oturum Başkanları: Faruk Erzengin , Hakan Kültürsay

Panelistler: Virgil Brown

Video Yükleniyor...