Revaskülarizasyona uygun olmayan ciddi koroner arter hastalığı: Ne yapmalı? Öğrenim hedefi: Medikal tedavi ile izleme kararı olan ciddi koroner arter hastalarına yaklaşımı öğrenmek

Oturum Başkanları: Faruk Erzengin , Hakan Kültürsay

Panelistler: Aylin Yıldırır

Video Yükleniyor...