Lipit düşürücü tedavi alan hastanın takibi Öğrenim hedefi: Antihiperlipidemik tedavinin takibinde dikkat edilecek hususları anlamak

Oturum Başkanları: Mustafa Şan , Sadi Güleç

Panelistler: Merih Baykan

Video Yükleniyor...