Primer korunmada lipit düşürücü tedavi Öğrenim hedefi: “Primer korunmada lipid profili nerede olmalı?” sorusuna yeni verilerin ışığı altında cevap bulmak

Oturum Başkanları: Mustafa Şan , Sadi Güleç

Panelistler: Kornelia Kotseva

Video Yükleniyor...