Geçmişten günümüze ve geleceğe dislipidemi ve koroner arter hastalığı Öğrenim hedefi: Dislipidemi ve koroner arter hastalığı ilişkisini zaman perspertifi içinde değerlendirmeyi öğrenmek

Oturum Başkanları: Mustafa Şan , Sadi Güleç

Panelistler: Antonio Gotto

Video Yükleniyor...