Antiagregan ve antiokagulan tedavi Öğrenim hedefi: ST elevasyonlu akut miyokard infarktüsünde yeni ESC kılavuzuna uygun olarak antiaggregan ve antikoagülan tedavinin düzenlenmesini ve bu tedavinin risklerini öğrenmek

Oturum Başkanları: Ali Oto , Necmi Değer

Panelistler: Mustafa Kemal Erol

Video Yükleniyor...