Stent takılmış hasta: Aspirin ve klopidogreli ne yapalım?

Oturum Başkanları: Haldun Müderrisoğlu, Nizamettin Toprak

Panelistler: Ilgın Karaca

Video Yükleniyor...