ESC 2018 Miyokardiyal revaskülarizasyon kılavuzu

Oturum Başkanları: Vedat Aytekin, Stephan Achenbach

Panelistler: Stephan Achenbach

Video Yükleniyor...