Karar verme surecinde sağ ventrikul işlevi ne kadar belirleyicidir ne zaman cerrahiyi düşünelim öğrenilmesi

Oturum Başkanları: Mahmut Şahin, Anıl Apaydın

Panelistler: Erol Şener

Video Yükleniyor...