Pace maker implantasyonu yapılmış hasta nasıl takip edeyim?

Oturum Başkanları: İnci Fıratlı, Farid Aliyev

Panelistler: Serkan Yüksel

Video Yükleniyor...