Verilerin Statin Dışı Yaklaşımlarla LDL Düşürücü Tedavi Yaklaşımını Nasıl Değiştirdiğini Görelim

Oturum Başkanları: Ayhan Usal, Murat Ersanlı

Panelistler: Sadi Güleç

Video Yükleniyor...