EKOS - Uydu Sempozyumu Pulmoner Emboli Tedavisinde Yeni Bir Çağın Eşiğinde: EKOS Perkütan Ekosonik Tromboliz Tedavis

Oturum Başkanları: Oktay Ergene

Panelistler: Cihangir Kaymaz

Video Yükleniyor...