KARŞIT GÖRÜŞ ST yükselmeli miyokard enfarktüsü hastasını primer PKG'e aldım, çok damar hastası çıktı: Stabil angina ile gelen hastada anjiyografide tek damar kronik total oklüzyon lezyonu çıktı

Oturum Başkanları: Mustafa Akın, Hasan Gök

Panelistler: Murat Çaylı, Nihal Özdemir, Levent Korkmaz, İbrahim Halil Tanboğa

Video Yükleniyor...