Sık Yaptığımız İşler: Görüntüleri Ne Kadar Doğru Değerlendiriyoruz? Pratikte sık kullanılan görüntüleme yöntemlerinin kayıtlı olgular eşliğinde okunması, yorumlanması

Oturum Başkanları: Barış İlerigelen, Hayrettin Karaeren

Panelistler: Zerrin Yiğit, Hikmet Yorgun, Murat Tümüklü, Tuncay Hazırolan

Video Yükleniyor...