Aritmi polikliniğinde zor durumlar
Oturum Başkanları: İzzet Tandoğan, İnci Aslı Atar
Salon: Antalya
İZLE Aritmi hastalarında askerliğe ve sportif faaliyetlere uygunluk (Basri Amasyalı)
İZLE Aritmi hastalarında sürücü belgesi ve araç kullanımı (İnci Aslı Atar)
İZLE Pil ve ICD hastalarında elektromanyetik interferans (Ahmet Taha Alper)
İZLE Ameliyat öncesi ve sonrası kalp pili/ICD cihaz programlaması (Barış İkitimur)
İZLE TİA / İNME geçiren hastada atriyal fibrilasyon taramasını nasıl yapalım? (Burak Hünük)
İZLE Aritmi tanısında mobil teknoloji işe yarıyor mu? (Ergün Barış Kaya)
Farklı koroner durumlara yaklaşım
Oturum Başkanları: Oktay Sancaktar, Eralp Tutar
Salon: Ankara
İZLE Miyokardiyal "bridge" (Ulaş Bildirici)
İZLE Spontan koroner diseksiyonlar ve intramural hematomlar (Önder Öztürk)
İZLE Koroner anevrizma ve ektaziler (Necati Dağlı)
İZLE Koroner anomali ve fistüller (Ünal Güntekin)
Akılcı ilaç kullanımı
Oturum Başkanları: Hüseyin Şenocak
Salon: Antalya
İZLE Akılcı ilaç kullanımı (Hüseyin Şenocak)
Kapak hastalıklarında ekokardiyografik değerlendirme
Oturum Başkanları: Zehra Gölbaşı, Dursun Atılgan
Salon: Ankara
İZLE Çoklu kapak hastalıkları (Zehra İlke Akyıldız)
İZLE Kapak hastalıklarında stres ekokardiyografi (Gülhan Yüksel Kalkan)
İZLE İskemik MY’nin kılavuzlar eşliğinde değerlendirilmesi (Özlem Esen)
İZLE Aort darlığının ekokardiyografi değerlendirmesindeki zorluklar (Taner Şen)