ST yükselmeli akut koroner sendrom 2018
Oturum Başkanları: Deniz Kumbasar, Enver Atalar
Salon: İstanbul
İZLE Reperfüzyon: Perkütan girisim veya farmakolojik reperfüzyon kime, hangisi? (Bilal Boztosun)
İZLE Sorumlu lezyon mu, tüm lezyonlar mı perkütan koroner girisim? (Mehmet Ali Kobat)
İZLE Islem öncesi ve sonrası optimal medikal tedavi (Özer Badak)
İZLE Kayıtlı vakalarla STEMI (Serdar Sevimli)
Nereye gidiyoruz?
Oturum Başkanları: Hüseyin Senocak, Gani Bajraktari
Salon: İstanbul
İZLE Girisimsel kardiyoloji (Sabahattin Umman)
İZLE Hipertansiyon (Walid Bsata)
İZLE Aritmi (Barbaros Dokumacı)
Artan kapak ameliyatları sonucu protez kapak problemleri
Oturum Başkanları: Mehmet Özkan, Ibrahim Halil Kurt
Salon: İstanbul
İZLE Mekanik-biyoprotez kapak seçimi nasıl olmalı? (Mehmet Ali Astarcıoglu)
İZLE Mekanik kapakta hasta - protez uyumsuzlugu tanısı, önlenmesi ve tedavisi (Mustafa Ozan Gürsoy)
İZLE Protez kapak endokarditi korunma, tanı ve tedavisi (Sibel Turhan)
İZLE Biyoprotez kapak trombüsü: Tanımı, sıklıgı, riskli durumlar ve tedavisi (Sabahattin Gündüz)
Girisimsel kardiyolojide yakın gelecek
Oturum Başkanları: Ramazan Özdemir, Oguz Yavuzgil
Salon: İstanbul
İZLE BVS Teknolojisi nereye gidiyor? (Alp Burak Çatakoglu)
İZLE Intra-koroner görüntülemede yeni teknolojiler (Erhan Tenekecioglu)
İZLE Perkütan mitral kapak girisimleri (Erdogan Ilkay)
İZLE Perkütan triküspit kapak girisimleri (Irfan Barutçu)
İZLE Kalp yetersizliginde cihaz temelli tedaviler (asist device) (Atilla Iyisoy)
Kardiyoonkoloji
Oturum Başkanları: Cahide Soydas Çınar, Lale Koldas
Salon: İstanbul
İZLE Kardiyologlar için immünoterapi ve kemoterapinin esasları (Nur Sener)
İZLE Kardiyologlar için radyoterapinin esasları (Mert Saynak)
İZLE Kardiyotoksisitenin klinik yansımaları (Kenan Yalta)
İZLE Klinisyen için kardiyotoksisite yönetimi (Cafer Zorkun)
Ilginç Olgular - 3
Oturum Başkanları: Ferhan Özmen, Yılmaz Nisancı
Salon: İstanbul
İZLE Ciddi triküspit biyoprotez kapak dejenerasyonlu hastada triküspit kapak iç kapak implantasyonu (Mehmet Emin Korkmaz)
İZLE Çift radyal retrograd kronik total girisim ve ardısık gelisen sorunların yönetilmesi: Loopun geçilmesi, radyal rüptür ve aort diseksiyonu (Sevket Görgülü)
İZLE PCI sırasında LAD ce CX arter diseksiyonu ve yönetimi (Oya Atamaner)
İZLE Karotis diseksiyonuna baglı total oklüzyon (Gökhan Alıcı)
İZLE Radiyal arter girisim komplikasyon yönetimi (Mücahit Balcı)
JOHNSON & JOHNSON - Uydu Sempozyumu 11 AF’de ilaç mı ablasyon mu?
Oturum Başkanları: Sedat Köse
Salon: İstanbul
İZLE AF’de ilaç mı ablasyon mu? (Fethi Kılıçaslan, Ömer Akyürek)
TKD - TND Ortak Oturumu; Akut iskemik inmede multidisipliner yaklasım
Oturum Başkanları: Sami Özgül, Özcan Özdemir
Salon: Ankara
İZLE Türkiye’de iskemik inme tedavisinde neredeyiz? Ne yapmalıyız? (Semih Giray)
İZLE Hasta seçimi: Kime trombolitik? Kime embolektomi? (Erdem Gürkas)
İZLE Vakalar esliginde embolektomi yöntemleri (Özcan Özdemir)
İZLE Akut iskemik inme olgusu (Sakir Arslan)
İZLE Kardiyoloji & Nöroloji ortak çalısma alanı olarak embolektomiye bakıs (Ömer Göktekin)
TKD - ESC Ortak Oturumu; Yeni ESC kılavuzları ne diyor?
Oturum Başkanları: Vedat Aytekin, Stephan Achenbach
Salon: Ankara
İZLE ESC 2018 Arteriyel hipertansiyon kılavuzu (Asuman Kaftan)
İZLE ESC 2018 Miyokardiyal revaskülarizasyon kılavuzu (Stephan Achenbach)
İZLE ESC 2018 Senkop kılavuzu (Bela Merkely)
İZLE ESC 2018 Gebelikte kardiyovasküler hastalıklar kılavuzu (Aylin Yıldırır)
SANOFI - Uydu Sempozyumu 12 PCSK9 inhibitörlerinden en çok fayda görecek hasta profillerini belirlemek
Oturum Başkanları: Lale Tokgözoglu
Salon: Ankara
İZLE PCSK9 inhibitörlerinden en çok fayda görecek hasta profillerini belirlemek (Alberico L. Catapano)
NICE 2018 Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumundan, ESC/ERS Pulmoner Hipertansiyon Kılavuzunda neler degisecek?
Oturum Başkanları: Zeki Öngen, Bahri Akdeniz
Salon: Ankara
İZLE Grup 1 pulmoner hipertansiyon (Gülten Aydogdu Taçoy)
İZLE Grup 2 pulmoner hipertansiyon (Yalın Tolga Yaylalı)
İZLE Grup 3 pulmoner hipertansiyon (Gül Öngen)
İZLE Grup 4 pulmoner hipertansiyon (Dilek Çiçek Yılmaz)
Atriyoventriküler kapak paneli: Ilginç bir olguyu tartısıyoruz
Oturum Başkanları: Esmeray Acartürk, Zehra Bugra
Salon: Ankara
İZLE Bu hastanın ekokardiyografik incelemesinde nelere dikkat etmeliyiz? Sag kalp yetersizligi bulunan bir hastanın ekokardiyografisinde hangi detaylara bakmayı ihmal etmemeliyiz? (Julide Akaycan)
İZLE Bu hastayı nasıl tedavi edersiniz? Triküspite girisim endikasyonları diüretik vb. ile sag kalp yetersizligi kontrol altına alınıyorsa bu yeterli mi, hangi hasta cerrahiye verilmeli? Cerrahi yapılan hastaların prognozu nasıl? (Muhammet Rasit Sayın)
İZLE Mitral kapak replasmanı sırasında triküspit kapak onarımı kimlere yapılmalı? Triküspit kapagın yıllar içinde bu duruma gelmesi ilk MVR sırasında yapılacak bir girisim ile önlenebilir miydi? (Olcay Özveren)
İZLE MVR’li bir hastayı nonkardiyak cerrahiye nasıl hazırlarsınız? Protez kapaklı hastalarda antikoagülan rejimde bridge yapılmalı mı? IE proflaksisi yapılmalı mı/nasıl yapılmalı? (Güliz Erdem)
Kalp yetersizliginde komorbid durumlar ve yönetimi
Oturum Başkanları: Osman Akın Serdar, Mehmet Eren
Salon: Ankara
İZLE Demir eksikligi ve anemi (Murat Meriç)
İZLE Diyabet: SGLT2 inhibitörleri ve diger antidiyabetik ajanlar (Emre Sedar Saygılı)
İZLE Kaseksi ve Sarkopeni (Serafettin Demir)
İZLE Evre 3-5 kronik böbrek yetmezligi (Rezzan Deniz Acar)
Ilginç Olgular - 4
Oturum Başkanları: Sule Korkmaz, Mustafa Demirtas
Salon: Ankara
İZLE Sıradısı serebral embolektomi olgusu (Ekrem Aksu)
İZLE Iyatrojenik RCA perforasyonu ve aortoperikardiyal fistül (Mehmet Kadri Akboga)
İZLE Kardiyologun kabusu: Koroner diseksiyon (Mutlu Vural)
İZLE Akut miyokart enfarktüsünün nadir bir nedeni: Küçük hücreli akciger kanseri (Ahmet Oytun Baykan)
İZLE Uzun tam tıkalı SFA lezyonunun retrograd transpopliteal anjiyoplasti yöntemi ile tedavisi (Selçuk Görmez)
Akut kalp yetersizligi hastasında hemodinamik takip
Oturum Başkanları: Mahmut Sahin, Dilek Yesilbursa
Salon: Antalya
İZLE Akut kalp yetersizliginde konjesyon degerlendirilmesi nasıl yapılmalı? (Lütfü Bekar)
İZLE Akut kalp yetersizliginde noninvazif ve invazif hemodinamik degerlendirme (Barıs Kılıçarslan)
İZLE Akut sistolik kalp yetersizliginde düsük debili hasta nasıl yönetilmeli? (Özlem Soran)
İZLE Ultrafiltrasyon, CHIARA, RenalGuard: Kime, ne zaman? (Ahmet Kaya)
En iyi komplikasyon erken tanınan ve dogru yönetilen komplikasyondur!
Oturum Başkanları: Ali Ergin, Tahsin Bozat
Salon: Antalya
İZLE Stent sıyrılması ile komplike olan vakanın perkütan yönetimi (Serkan Kahraman)
İZLE Radial anjiografi sonrası trombolitik TDV’si olan hastada geç dönemde gelisen kompartman sendromu (Aydın Yıldırım)
İZLE Perifer ponksiyonu tamir etmeden önce TAVI basarılı demeyin! (Murat Baskurt)
İZLE Perkütan girisim sırasında katatere baglı gelisen diseksiyonların erken dönemde basarılı yönetimi (Faruk Ertas)
PFIZER - Uydu Sempozyumu 13 Apiksaban ile odak AF: Farklı hasta pro¨llerinde inme koruması
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Erol
Salon: Antalya
İZLE Apiksaban ile odak AF: Farklı hasta pro¨llerinde inme koruması (Dursun Aras, Telat Keles)
Beslenme ve metabolizmaya bakıs açısı degisiyor mu?
Oturum Başkanları: Mustafa Çalıskan, Aytekin Güven
Salon: Antalya
İZLE Barsak mikrobiyotasının kardiyovasküler hastalıklarda rolü (Farid Aliyev)
İZLE PURE çalısması bildiklerimizi degistirecek mi? (Aytekin Oguz)
İZLE Hipertansiyon, tuz ve ötesi (Enbiya Aksakal)
İZLE Obezite cerrahisinin kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkisi (Öykü Gülmez)
ESC Kılavuzları Yarısması 2018
Oturum Başkanları: Mehmet Birhan Yılmaz, Asiye Ayça Boyacı
Salon: Antalya
İZLE ESC Kılavuzları Yarısması 2018 (Mehmet Birhan Yılmaz, Asiye Ayça Boyacı)
Genç elektro¨zyologlar tartısıyor
Oturum Başkanları: Mustafa Ferzeyn Yavuzkır, Ömer Akyürek
Salon: Antalya
İZLE Asemptomatik WPW yönetimi? (Mustafa Yılmaz)
İZLE Ventriküler erken vurulara güncel yaklasım (Emin Evren Özcan)
İZLE Atriyal fibrilasyon ablasyonunda endikasyonlar degisiyor mu? (Ali Deniz)
İZLE ICD soku sonrası ne zaman ablasyon düsünelim? (Ugur Canpolat)