Kardiyoonkoloji Oturumu
Oturum Başkanları: Hasan Pekdemir, Osman Yeşildağ
Salon: İstanbul
İZLE Olgu 1 (Şenol Demircan)
İZLE Olgu 2 (Cafer Sadık Zorkun)
İZLE Kardiyotoksisitenin Tanısı (Kenan Yalta)
İZLE Tedavi Seçenekleri Nelerdir? (Özlem Soran)
Olgularla Kapak Hastalıklarına Yaklaşım
Oturum Başkanları: Haldun Müderrisoğlu, Zehra Gölbaşı
Salon: Ankara
İZLE Aort Darlığı İle Birlikte Mitral Yetersizliği Olan Hastaya Yaklaşım (Omaç Tüfekçioğlu)
İZLE Sol Kalp Kapak Hastalığı İle Neraber Triküspit Yetersizliği Olan Hastanın Yönetimi (Nihan Kahya Eren)
İZLE Kalp Yetersizliği ve Mitral Yetersizliği Birlikteliği: Sebep Mi, Sonuç Mu? (Yeşim Akın)
İZLE Kapak Hastalığı Şiddetini Değerlendirirken Göz Önünde Bulundurulması Gereken Komorbid Durumlar (Melek Uluçam)
Yoğun Bakımda Kardiyoloğun Kan Gazı Sancısı: Olgularla Kan Gazı Değerlendirme ve Mekanik Ventilasyon Seçenekler
Oturum Başkanları: Tarkan Tekten
Salon: Antalya
İZLE Yoğun Bakımda Kardiyoloğun Kan Gazı Sancısı: Olgularla Kan Gazı Değerlendirme ve Mekanik Ventilasyon Seçenekler (Nil Özyüncü)
İZLE Yoğun Bakımda Kardiyoloğun Kan Gazı Sancısı: Olgularla Kan Gazı Değerlendirme ve Mekanik Ventilasyon Seçenekler (Onat Bermede)
Kompleks Koroner Girişimlerde Güncelleme
Oturum Başkanları: Ramazan Akdemir, Enver Atalar
Salon: İstanbul
İZLE Çok Damar AKS (Mustafa Kürşat Tigen)
İZLE LMCA (Oğuz Yavuzgil)
İZLE Bifürkasyon (Alp Burak Çatakoğlu)
Pulmoner Hipertansiyon 2017: Dünya Deneyimi ve Türkiye Verileri
Oturum Başkanları: Bülent Mutlu, Bahri Akdeniz
Salon: Ankara
İZLE Pulmoner Hipertansiyon Sınıflaması, Tanı Kriterleri ve Risk Belirleyicileri (Yalın Tolga Yaylalı)
İZLE Bir Belirsizlik Alanı Olarak Grup 2 Pulmoner Hipertansiyon (Necip Ermiş)
İZLE Doğumsal Kalp Hastalığı İle İlişkili Pulmoner Arteryel Hipertansiyon (Cihangir Kaymaz)
İZLE Pulmoner Hipertansiyonda Tıbbi, Girişimsel ve Cerrahi Tedavi Yaklaşımları (Bülent Mutlu)
Ablasyon - Kime? Nasıl? Hasta Örnekleri İle Anlatım
Oturum Başkanları: Dursun Aras, Mesut Demir
Salon: Antalya
İZLE Supraventriküler Taşikardi (Nihal Akar Bayram)
İZLE Atriyal Fibrilasyon (Fethi Kılıçarslan)
İZLE Normal Kalpte Ventriküler Ekstrasistol ve Ventriküler Taşikardi (Ahmet Taha Alper)
İZLE Yapısal Kalp Hastalığında Ventriküler Taşikardi (Basri Amasyalı)
Kardiyolojide Diyabetik Hasta Yönetimi
Oturum Başkanları: Özhan Göldeli
Salon: Antalya
İZLE Kardiyolojide Diyabetik Hasta Yönetimi (Aytekin Oğuz)