TKD-ACC Ortak Oturumu Kardiyolojide Popüler Gündem
Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu, Murat Tuzcu
Salon: İstanbul
İZLE Bağırsak Florası - Kalp Damar Hastalığı İlişkisi (Murat Özdemir)
İZLE Kardiyolojide Kök Hücre Uygulamaları (Mehmet Tokaç)
İZLE Kardiyolojide Son Teknolojiler (Murat Tuzcu)
Klinik Kardiyolojide Zor Kararlar, Olgularla Tartışalım
Oturum Başkanları: Mehmet Özkan, Saide Aytekin
Salon: Ankara
İZLE Düşük EF’li Aort Darlığı Hastasını Nasıl Yönetelim? (Ebru Özpelit)
İZLE Paravalvüler Kaçak Hastası: Neden Kapatalım, Nasıl? (Gökhan Kahveci)
İZLE Aortada Ülser, Diseksiyon, Hematom; Nasıl Karar Verelim, Ne Yapalım? (Nurcan Arat)
İZLE Triküspit Yetersizliği Olan Bir Hastayı Nasıl Takip Edip, Karar Verelim? (Recep Demirbağ)
Acil Serviste Aritmi: Neleri Yap, Neleri Yapma?
Oturum Başkanları: Armağan Altun, Sedat Köse
Salon: Antalya
İZLE Akut Atriyal Fibrilasyon (Cengizhan Türkoğlu)
İZLE Dar QRS’li Taşikardi (Duhan Fatih Bayrak)
İZLE Geniş QRS’li Taşikardi (Özcan Özeke)
İZLE ICD Şoku Alan Hasta (Sabri Demircan)
ST Yükselmesiz Akut Koroner Sendrom 2017
Oturum Başkanları: Cevdet Erdöl, Mahmut Şahin
Salon: İstanbul
İZLE Tanıda Biyobelirteçler: Hangisini Nasıl Kullanalım, Nasıl Yorumlayalım? (Bülent Boyacı)
İZLE İskemi ve Kanama Riskini Değerlendirme (Aylin Yıldırır)
İZLE Antikoagülan ve Antiagregan Tedavi (Merih Kutlu)
İZLE Girişimsel Tedavi: Kime, Ne Zaman? (Ramazan Topsaka)
Olgularla Bifürkasyon Lezyonlarında Perkütan Teknikler
Oturum Başkanları: Deniz Kumbasar, Özer Badak
Salon: Ankara
İZLE TAP Tekniği (Şükrü Akyüz)
İZLE Cullotte Tekniği (Nazif Aygül)
İZLE Mini-Crush Tekniği (Kadriye Orta Kılıçkesmez)
İZLE DK-Crush Tekniği (Korhan Soylu)
Kardiyak Pacemaker- ICD-CRT: Püf Noktaları
Oturum Başkanları: Erdem Diker, Ömer Akyürek
Salon: Antalya
İZLE ICD İçin Hasta Seçimi: EF ve NYHA Sınıfı Yeter Mi? (Emin Evren Özcan)
İZLE Sol Ventrikül Fonksiyonu Düzeldi, Şimdi Ne Yapmalıyım? ICD veya CRT Kalsın Mı? Çıksın Mı? (Mehmet Kanadaşı)
İZLE Özel Durumlarda Pacing: TAVI, Senkop, Konjenital AV Blok, Nöromüsküler Hastalıklar (Mevlüt Koç)
İZLE ICD Cihaz Programlaması: İdeal Programlama Nasıl Olmalı? (İlyas Atar)
Koroner Dışı Girişimler: Kimlere Uygulanmalı, Kimlere Uygulanmamalı, Hangi Yöntem (Perkütan Teknikler/Cerrahi)?
Oturum Başkanları: Cevat Kırma, Oktay Ergene
Salon: İstanbul
İZLE İliofemoral darlıklar (Ulaş Bildirici)
İZLE Diz Altı Lezyonlar/Kritik Bacak İskemisi (Ertan Vuruşkan)
İZLE Karotis Darlıkları (Hüseyin Ayhan)
Kapak Hastalıklarının Tedavi Kararında Ekokardiyograf
Oturum Başkanları: Beste Özden Sağdıç, Necmi Ata
Salon: Ankara
İZLE Aort Yetersizliği, Mitral Yetersizliği (Nurgül Keser)
İZLE Aort Darlığı, Mitral Darlığı (Bahar Pirat)
İZLE Triküspit Yetersizliği (Elif Eroğlu Büyüköner)
Akut Pulmoner Emboliden Kronik Pulmoner Hipertansiyona
Oturum Başkanları: Sümeyye Güllülü, Ergün Barış Kaya
Salon: Antalya
İZLE Pulmoner Embolide Tanı ve Risk Belirleme Algoritmaları (İbrahim Başarıcı)
İZLE Pulmoner Embolinin Akut ve Kronik Döneminde Antikoagülanlar ve Fibrinolitik Tedaviler (Gülten Aydoğdu Taçoy)
İZLE Akut ve Kronik Pulmoner Embolide Perkütan Tedaviler (Mehmet Akbulut)
İZLE Akut ve Kronik Pulmoner Embolide Cerrahi Embolektomi ve Endarterektomi (Bedrettin Yıldızeli)
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ile Ortak Oturum: Medikal Tedaviden Transplantasyona İleri Evre Kalp Yetersizliğinin Yönetimi
Oturum Başkanları: Mahmut Şahin, Ahmet Rüçhan Akar
Salon: İstanbul
İZLE İleri Evre Kalp Yetersizliği Hastasının Tanımı (Dilek Yeşilbursa)
İZLE Ventrikül Destek Cihazları - Total Yapay Kalp (Çağatay Engin)
İZLE Transplantasyon (Ozan Erbasan)
Olgularla Hipertansiyon
Oturum Başkanları: Walid Bsata, Barış İlerigelen
Salon: Antalya
İZLE Dirençli Hipertansiyon Hastası (Ahmet Soylu)
İZLE Hipertansif Koroner Hastası (Ziya Şimşek)
İZLE Kronik Böbrek Yetersizlikli Hipertansiyon Hastası (Fatih Yalçın)
İZLE Aort Darlıklı Hipertansiyon Hastası (Ebru Akgül Ercan)
İlginç Olgular - 1
Oturum Başkanları: Ferhan Özmen, Vedat Aytekin
Salon: İstanbul
İZLE TAVI işlemi sonrası gelişen ciddi aort yetersizliği vakası (Ahmet Kıvrak)
İZLE TAVI İşlemi Esnasında Balon Rüptürü Gelişen Hastanın Yönetimİ (Nermin Bayar)
İZLE TAVI Sonrası Ciddi Aort Yetersizliği: Nasıl Tedavi Edelim? (Sinan Varol)
İZLE Paravalvüler Kaçak Kapama Sırasında Nadir Bir Komplikasyon: Cihaz Serbestleşmesi Sonrasında Kapak Kilitlenmesi (Özge Özden Tok)
İZLE TAVI Esnasında İyatrojenik Kapak Geri Çekilmesi, Başarılı Yönetimi (Emre Yılmaz)
İZLE TAVI esnasında akut sol ana koroner arter tıkanıklığının kurtarma tedavisi (Ertan Vuruşkan)
İlginç Olgular - 2
Oturum Başkanları: Fehmi Mercanoğlu, Tahsin Bozat
Salon: Ankara
İZLE Akut STEMI İle Komplike Sol Ventrikül Serbest Duvar Rüptürü Perkütan Tamiri (Ramazan Akdemir)
İZLE Koroner Arter Stentleme Sırasında Serbest Anjiyoplasti Balon Kateterinin Çıkartılması (Özlem Özcan Çelebi)
İZLE Akut Anteriyor Miyokart İnfarktüsü İle Başvuran ve Ana Koroner Diseksiyonu İzlenen Hastanın Perkütan Tedavisi (İrfan Şahin)
İZLE Korunmasız Total Ostiyal Sol Ana Koroner Arter Oklüzyonunda ECMO ve PKY İle Eş Zamanlı Tedavi (Burak Açar)
İZLE Stent Düşmesi İle Başlayan Komplikasyonlar Zinciri (Göksel Çağırcı)
İZLE Akut STEMI’de Ana Koroner Bifürkasyon Stentleme Esnasında Kardiyopulmoner Arrest Gelişen Vakanın Başarılı Yönetimi (Direnç Yılmaz)
DaIIchI Sankyo - Uydu Sempozyumu 4
Oturum Başkanları: Murat Özdemir
Salon: İstanbul
İZLE AF Tedavisi Yeniden Şekilleniyor En Yeni NOAK Edoksaban Hakkında Herşey (Mehmet Birhan Yılmaz, Bülent Görenek, Enver Atalar, Murat Özdemir)
NOVARTIS & FARMANOVA - Uydu Sempozyumu 5
Oturum Başkanları: Zeki Öngen, Lale Tokgözoğlu
Salon: Ankara
İZLE ARNİ: Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Tedavisinde Değişime Pratik Bakış (Yüksel Çavuşoğlu, Tamer Sayın, Zerrin Yiğit, Hakan Altay)
BoehrInger IngelheIm - Uydu Sempozyumu 6
Oturum Başkanları: Mahmut Şahin
Salon: Antalya
İZLE Oral Antikoagulan Kullanan Hastada Klinisyenin Zor Anları (Necla Özer, Sadi Güleç, Oğuz Yavuzgil, Ömer Akyürek)
SANOFI - Uydu Sempozyumu 7
Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu
Salon: İstanbul
İZLE Hiperkolesterolemi Tedavisinde Yeni Çağ (İlke Sipahi, Sadi Güleç)
İBRAHİM ETEM - MENARINI - Uydu Sempozyumu 8
Oturum Başkanları: Ali Oto
Salon: Ankara
İZLE Kararlı Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım 2017: Girişimsel & Medikal Tedaviler (Oğuz Yavuzgil, Jose Lopez-Sendon)
PFIZER - Uydu Sempozyumu 9
Oturum Başkanları: Adnan Abacı
Salon: Antalya
İZLE Eliquis ile AF’ye Farklı Bakış Açıları (Özer Badak, Yusuf Atmaca, Hale Batur Çağlayan)
ESC Kılavuzları Yarışması
Oturum Başkanları: Engin Bozkurt, Aylin Yıldırır
Salon: Ankara
İZLE ESC Kılavuzları Yarışması (Mehmet Birhan Yılmaz, Telat Keleş)