Koroner Arter Hastalığında Sorunlu Hasta Yönetimi
Oturum Başkanları: Serdar Aksöyek, Çavlan Çiftçi
Salon: İstanbul
İZLE Refrakter Anjina Tedavi Seçenekleri (Burcu Demirkan)
İZLE Normal Koronerde Miyokart İnfarktüsü (Tuna Katırcıbaşı)
İZLE Asemptomatik Koroner Arter Hastalığında Girişimsel Tedavi Kime, Ne Zaman? (Serdar Sevimli)
İZLE Diyabet ve Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Yaşlı Hasta (Emre Durakoğlugil)
Majör Çalışmalardan Klinik Pratiğimize Yansımalar
Oturum Başkanları: Zeki Öngen, Kenan Övünç
Salon: Ankara
İZLE FOURIER-GLAGOV (Öner Özdoğan)
İZLE SPRINT (Aytül Belgi Yıldırım)
İZLE SUR-TAVI (Sait Mesut Doğan)
İZLE BVS Çalışmaları (AIDA ve ABSORB III Çalışmaları) (Kurtuluş Özdemir)
Endokardit
Oturum Başkanları: Nazmi Gültekin, Gülizar Sökmen
Salon: Ankara
İZLE Profilaksi Böyle Mi Kalmalı? (Osman Bolca)
İZLE Tanı Kriterlerinde Yenilikler (Haksun Ebinç)
İZLE Cerrahi Kime, Ne Zaman? (Meryem Aktoz)
İZLE Kateter ve Cihaz Endokarditleri: Son Yıllarda Artan Bir Durum (Stephan Achenbach)
Atriyal Fibrilasyonda Tartışmalı Konular
Oturum Başkanları: Kamil Adalet, Remzi Karaoğuz
Salon: İstanbul
İZLE PKG Yapılan Olgularda Antikogülasyon Nasıl Olmalıdır? (Mesut Demir)
İZLE İmplante Edilen Cihazlarda Tespit Edilen Atriyal Aritmilere Yaklaşım (Bülent Görenek)
İZLE Ablasyon Her Sorunu Çözüyor Mu? (Dursun Aras)
İZLE Sol Atriyal Appendiks Kapatma Cihazları Ne Kadar Başarılı? (Levent Şahiner)
İleri Sol Ventrikül Disfonksiyonunda Revaskülarizasyon
Oturum Başkanları: Ali Ergin, Rıdvan Yalçın
Salon: Ankara
İZLE Viyabilite Çalışmanın faydası Var Mı? (Alev Arat Özkan)
İZLE PKG Hangi Hastada Tercih Edilmeli? (Ahmet Yıldız)
İZLE Bypass’a Giderken Hangi Hastada Mitral Kapağa Müdahale Edilmeli? (Nurten Sayar)
İZLE Her hastayı cerrahi revaskülarizasyona verelim mi? (Sinan Aydoğdu)
Miyokardit: Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Oturum Başkanları: Osman Akın Serdar, Filiz Özerkan Çakan
Salon: Antalya
İZLE Klinik Tablolar: Hangilerini Tanıyor, Hangilerini Atlıyoruz? (Beste Özben Sadıç)
İZLE Güncel Tanısal Yöntemler ve Tanı Kriterleri: Tanıdaki Zorlukları Nasıl Aşmalı? (Heinz-Peter Schultheiss)
İZLE Standart Destek Tedavisi: Yapılması, Yapılmaması ve İzlenmesi Gerekenler? (Tolga Sinan Güvenç)
İZLE İmmünomodülasyon Tedavi Yaklaşımları: Hangi Hastada? Ne Zaman? (Ahmet Çelik)
Olgularla Koroner Lezyonu Değerlendirmede Yardımcı Yöntemler
Oturum Başkanları: Murat Tuzcu, Hakan Kültürsay
Salon: İstanbul
İZLE FFR/İFR (Uygar Çağdaş Yükse)
İZLE IVUS (Atilla İyisoy)
İZLE Koroner Girişimlerde OCT’nin Rolü (Doğu Kılıç)
İZLE Koroner BT anjiyograf (Stephan Achenbach)
Vakalarla Pacemaker-ICD-CRT: Sorunlar ve Çözüm İçin İpuçları
Oturum Başkanları: Okan Erdoğan, Ahmet Vural
Salon: Ankara
İZLE Olgu sunumu: Lead çıkarılmasında teknik ve ipuçları (Serkan Çay)
İZLE Olgu Sunumu: Lead İçin Venöz Giriş Yeri Seçimi, Venöz Anomaliler, Koroner Sinüs Lead Yerleşiminde Güçlükler (Enis Oğuz)
Senkoplu Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanları: Ali Oto
Salon: Ankara
İZLE Senkoplu Hastaya Yaklaşım (Özgür Aslan)
Enine Boyuna Perikart Hastalıkları
Oturum Başkanları: Atiye Çengel, Adalet Gürlek
Salon: Antalya
İZLE Akut Perikardit: Tanı ve Tedavi (Öykü Gülmez)
İZLE Rekürren Perikardite Yaklaşım (Hakkı Şimşek)
İZLE Perikardiyal efüzyon yaklaşım (Ataç Çelik)
İZLE Konstriktif Perikardit (Okan Gülel)
AÇILIŞ TÖRENİ
Oturum Başkanları:
Salon: İstanbul
İZLE AÇILIŞ TÖRENİ ()
SANOFI - Uydu Sempozyumu 1
Oturum Başkanları: Oktay Ergene
Salon: İstanbul
İZLE Serebrovasküler mi? Kardiyovasküler mi? (Kürşad Kutluk, Muzaffer Değertekin)
ABDİ İBRAHİM - Uydu Sempozyumu 3
Oturum Başkanları: Yüksel Çavuşoğlu
Salon: Antalya
İZLE Kalp Yetersizliği Hastalarında Demir Eksikliğinin Tanı ve Tedavisi (Mehmet Birhan Yılmaz, Ewa A. Jankowska)