ST YÜKSELMELİ AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ TEDAVİSİ 2016
Oturum Başkanları: Zeki Öngen, Sinan Aydoğdu
Salon: İstanbul
İZLE Antitrombosit ve antikoagulan tedavi (Sema Güneri)
İZLE Primer perkutan koroner girişim incelikleri komplikasyonlarının tedavisi (Ertan Ural)
TKD & ESC Ortak Oturumu: ESC 2016’dan Yenilikler
Oturum Başkanları: Çetin Erol, Stefan Anker
Salon: İstanbul
İZLE Kalp yetersizliği kılavuzları (Yüksel Çavuşoğlu)
TKD – TKDCD Ortak Oturumu: VAKALAR EŞLİĞİNDE KAPAK HASTALARINDA ORTAK AKIL
Oturum Başkanları: Mahmut Şahin, Anıl Apaydın
Salon: İstanbul
İZLE Önceden sol taraf kapak hastalığı nedeniyle opere edilmiş TY olan hastayı nasıl tedavi edelim? (Ertuğrul Ercan)
İZLE Karar verme surecinde sağ ventrikul işlevi ne kadar belirleyicidir ne zaman cerrahiyi düşünelim öğrenilmesi (Erol Şener)
İZLE Vaka ile tartışma (Recep Demirbağ)
İZLE İleri mitral yetersizliği düşük LVEF hastasını nasıl tedavi edelim? (Aylin Yıldırır)
İZLE Vaka ile tartışma (Hüseyin Ayhan)
TKD-EHRA Ortak Oturumu: AKUT KORONER SENDROMLARDA ARİTMİLER
Oturum Başkanları: Gerhard Hindricks, Mehmet Bülent Özin
Salon: İstanbul
İZLE İlaca dirençli ciddi ventrikul aritmilerine yaklaşım (Bülent Görenek)
İZLE Atriyum fibrilasyonun eşlik ettiği olgularda antiagregan tedavi (Ilgın Karaca)
TRİKUSPİT KAPAK SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ
Oturum Başkanları: Necmi Ata, Yelda Başaran
Salon: Ankara
İZLE Cerrahi ne zaman endikedir? (Asiye Ayça Boyacı)
İZLE Sağ ventrikul fonksiyonlarını nasıl değerlendirelim? (Dilek Çiçek Yılmaz)
TAVI İŞLEM BAŞARISINI NASIL ARTIRIRIM? TECRÜBE KONUŞUYOR
Oturum Başkanları: Vedat Aytekin, Cevat Kırma
Salon: Ankara
İZLE TAVI hastalarında işlem öncesi değerlendirmede neler yapalım? (Engin Bozkurt)
İZLE TAVI giriş yeri ve işlem tekniği nasıl olmalı? (Hasan Arı)
İZLE Ciddi komplikasyonları önlemede ne tür önlemler alalım? (Ramazan Özdemir)
İZLE TAVI işlemi sonrasında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri (Serdar Sevimli)
İNMEDEN KORUNMADA VE TEDAVİDE KARDİYOLOGLAR OLARAK NEREDEYİZ?
Oturum Başkanları: Cemil Gürgün, Erkin Mirrakhimov
Salon: Ankara
İZLE Antikoagulan tedaviler (Ataç Çelik)
İZLE Patent foramen ovale kapatılması (Mehmet Necdet Akkuş)
GİRİŞİMSEL İŞLEMLERDE MİNÖR KOMPLİKASYONLAR: MAJÖRE DÖNMESİN
Oturum Başkanları: Sebahattin Ateşal, Fehmi Mercanoğlu
Salon: Antalya
İZLE Komplikasyonları önlemenin ilk aşaması iyi bir sedasyon ve anestezi (Namık Özmen)
İZLE Radiyal giriş komplikasyonları Nasıl önlenir? Başa geldiğinde nasıl tedavi edilir? (Şakir Arslan)
İZLE Femoral giriş komplikasyonları Nasıl önlenir? Başa geldiğinde nasıl tedavi edilir? (Mustafa Kürşat Tigen)
2 SENARYO 4 SORU
Oturum Başkanları: Osman Akın Serdar
Salon: Antalya
İZLE KALP YETERSİZLİĞİNDE TARTIŞMALI KONULAR VE UZMANINDAN GÖRÜŞLER (Ahmet Çelik)
İZLE AKUT DEKOMPANSE KALP YETERSIZLIĞI HASTASINA YAKLAŞIMDA PÜF NOKTALAR (Hatice Selçuk)
KORONER ARTER HASTALIĞININ "PRİMER” TANISI VE PRİMER KORUMASINDA BİTMEYEN POLEMİKLER BİTİYOR MU?
Oturum Başkanları: Mehmet Rıdvan Yalçın, Berrin Umman
Salon: Antalya
İZLE Stres testleri kime isteyelim? (Hanefi Yekta Gürlertop)
İZLE Görüntüleme (kalsiyum skoru koroner BT anjiyo ultrasonik tetkikler): Kime hangi durumlarda isteyelim? (Tarkan Tekten)
İZLE Ülkemizin en sevilmeyen ilacı statin Primer korumada kime verelim? (Uğur Arslan)
İZLE Ülkemizin en sevilen ilacı aspirin herkes alıyor kimlerde keselim? Hakan Tıkız (Tansel Erol)
KARDİYOLOJİDE KANAMA VE YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Ali Aydınlar, Nuri Bülent Boyacı
Salon: Antalya
İZLE Hangi hasta kanar (Okan Onur Turgut)
İZLE Kanayan protez kapak hastası (Mehmet Akif Düzenli)
İZLE Kanayan Akut Koroner Sendrom Hastası (Nihal Özdemir)
İZLE Kanayan AF hastası (Dilek Yeşilbursa)
TANIDAN TEDAVİYE HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİLER
Oturum Başkanları: Cüneyt Türkoğlu, Ahmet Kaya Bilge
Salon: Bakü
İZLE Hipertrofik kardiyomiyopati Ayırıcı tanının ipuçları (Gülten Aydoğdu Taçoy)
İZLE Non_obstruktif kardiyomiyopatide tedavi seçeneklerimiz neler? (İrem Dinçer)
İZLE Obstruktif kardiyomiyopatide tedavi seçeneklerimiz neler? Kime yaklaşımı septal ablasyon cerrahi tedavi (Tuğrul Okay)
İZLE Ani ölüm öngörücüleri neler? Kime ICD (Ata Kırılmaz)
AKUT PULMONER EMBOLİDEN KRONİK PULMONER HİPERTANSİYONA
Oturum Başkanları: Şule Karakelleoğlu, Tamer Sayın
Salon: Bakü
İZLE Akut ve Kronik Pulmoner embolinin perkutan tedavilerinde yeni gelişmeler (Bülent Mutlu)
İZLE Akut ve kronik pulmoner embolide cerrahi embolektomi ve endarterektomi (Bedrettin Yıldızeli)
2 SENARYO 4 SORU: KARDİYAK RESENKRONİZASYON TEDAVİSİNDE GRİ BÖLGELER: NE YAPALIM?
Oturum Başkanları: Ahmet Vural
Salon: Bakü
İZLE KARDIYAK RESENKRONIZASYON TEDAVISINDE GRİ BÖLGELER NE YAPALIM? (Ayşen Ağaçdiken Ağır)
İZLE SEYREK GÖRÜLEN KARDİYOMIYOPATİLER (Omaç Tüfekçioğlu)
TKD & TÜRK PEDİATRİK KARDİYOLOJİ ORTAK OTURUMU: ERİŞKİN KONJENİTAL KALP HASTALARINA YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Ali Oto, Osman Başpınar
Salon: Bakü
İZLE ASD PFO kapatılması (Azem Akıllı)
İZLE PDA kapatılması (Ahmet Çelebi)