ST YÜKSELMESİZ AKS’DE 2016’DA SENARYOLAR DEĞİŞİYOR MU?
Oturum Başkanları: Ferhan Özmen, Adnan Abacı
Salon: İstanbul
İZLE Duyarlı, yüksek duyarlı derken şimdi de ultra yüksek duyarlı kardiyak troponinler Tanı algoritması değişiyor mu? (Kurtuluş Özdemir)
İZLE ST yükselmesiz AKS’da perkutan koroner girişimin farkları, incelikleri neler (Enver Atalar)
İZLE Kayıtlı olgu eşliğinde tartışalım (Oğuz Yavuzgil)
TKD & ACC ORTAK OTURUMU GİRİŞİMSEL DÜNYADA YENİ TRENDLER
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Murat Tuzcu
Salon: İstanbul
İZLE İnmede girişimsel tedavi (Mehmet Ergelen)
PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM DÜNYASINDA SON DURUM
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Erol, Erdoğan İlkay
Salon: İstanbul
İZLE İlaç salınımlı stentler arasındaki yapı, polimer ve ilaç farkları kliniğe ne kadar yansıyor? (Ramazan Akdemir)
İZLE Biyoeriyebilir skafold çalışmalarının ve gerçek hayat verilerinin son fotoğrafı (Ömer Göktekin)
KOMPLEKS KORONER GİRİŞİMLERDE PÜF NOKTALAR
Oturum Başkanları: Erdoğan İlkay, Mehmet Emin Korkmaz
Salon: İstanbul
İZLE Bifurkasyon lezyonlarının zorlukları, çözüm yolları (Murat Çaylı)
İZLE En büyük kabus: Trombus ve trombotik lezyonlar (İbrahim Halil Tanboğa)
İZLE Biyoeriyebilir skafold yerleştirme Stent gibi davranmayalım (Deniz Kumbasar)
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ´DE YENİ ALANLAR
Oturum Başkanları: Oktay Sancaktar, Niyazi Güler
Salon: Ankara
İZLE Pulmoner emboli tedavisi (Bahri Akdeniz)
İZLE DVT tedavisi (Hasan Pekdemir)
İZLE Paravalvüler kaçakların kapatılması (Teoman Kılıç)
DİSLİPİDEMİ TEDAVİSİNDE YAKIN GELECEK PERSPEKTİFİ
Oturum Başkanları: Vedat Sansoy, Neşe Çam
Salon: Ankara
İZLE PCSK9 inhibitörleri ve aşısı (Bahadır Kırılmaz)
İZLE APOC3 hedefleyen tedaviler (Ceyhun Ceyhan)
İZLE Yeni PPAR agonistleri farklı mı? (Osman Alper Onbaşılı)
GÜNLÜK PRATİKTE YENİ EKOKARDİYOGRAFİ KILAVUZLARI
Oturum Başkanları: Cahide Soydaş Çınar, Abdurrahman Oğuzhan
Salon: Ankara
İZLE Kapak yetersizliklerinin derecelendirilmesinde son kriterler (Selen Yurdakul)
İZLE Sağ ventrikül çapı ve fonksiyonu değerlendirmesi artık daha mı kolay? (Asuman Biçer Yeşilay)
İZLE Bakmadan geçmeyelim: Torasik aorta (Ebru Özpelit)
ESKİ/YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANAN ATRİYAL FİBRİLASYON HASTASININ DEVAM EDEN HİKAYESİ
Oturum Başkanları: Necmi Değer, Okan Erdoğan
Salon: Ankara
İZLE Elektif PKG yapılacak: İnme, stent trombuzu ve kanama arasındaki hassas dengede antitrombotik yaklaşımı seçimi (Necla Özer)
İZLE Major kanama ile geldi: Yeni çözümler var mı? (Aycan Fahri Erkan)
İZLE Elektif cerrahi yapılacak: Konsültasyon kağıdına ne yazayım? (Murat Biteker)
EKO LABORATUARINDA İLGİNÇ OLGULAR
Oturum Başkanları: Mustafa Taner Gören, Mehmet Sinan Üner
Salon: Ankara
İZLE Olgu 4 Bikuspit aort kapak ya da gerçekten öyle mi? (Tolga Sinan Güvenç)
ULUSAL ÇALIŞMALAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Cevdet Erdöl, Çavlan Çiftçi
Salon: Antalya
İZLE ELDER TURK (Mehdi Zoghi)
İZLE A_Hit (Öner Özdoğan)
İZLE NOAC TURK (Servet Altay)
İZLE Simurg (Mehmet Akbulut)
TEK HARFLİ MESAJLAR TÜRK YETİŞKİNLERİNDE CİNSİYETE ÖZGÜ 10 YILLIK GENEL (VE KARDİYOVASKÜLER) MORTALİTE ÖNGÖRÜ ALGORİTMASI
Oturum Başkanları: Altan Onat
Salon: Antalya
İZLE Tek Harfli Mesajlar (Altan Onat)
İZLE Tek Harfli Mesajlar (Dilek Ural)
İZLE Tek Harfli Mesajlar (Servet Altay)
İZLE Tek Harfli Mesajlar (Hüsniye Yüksel)
HİPERTANSİYONDA ZORLANILAN DURUMLAR
Oturum Başkanları: Giray Kabakçı, Ethem Kumbay
Salon: Antalya
İZLE Acil hipertansiyon tedavisi son algoritma (Enbiya Aksakal)
ACC/AHA VE ESC KILAVUZLARI IŞIĞINDA PULMONER HİPERTANSİYONA GÜNCEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: M.Serdar Küçükoğlu, Sümeyye Güllülü
Salon: Antalya
İZLE Pulmoner hipertansiyonda paradigma değişimi getiren yeni çalışmalar neler soyluyor (Necip Ermiş)
İZLE Pulmoner hipertansiyon sınıflaması, tanı kriterleri ve risk belirleyicileri (Murat Meriç)
İZLE Pulmoner Hipertansiyonda tıbbi, girişimsel ve cerrahi tedavi yaklaşımlarında yenilikler (Cihangir Kaymaz)
SPOR KARDİYOLOJİSİ
Oturum Başkanları: Erdem Kaşıkçıoğlu, Hüseyin Şenocak
Salon: Bakü
İZLE Kardiyovasküer hastalıklar açısından tarama kimlere, hangi yöntemler (Jülide Yağmur)
İZLE Kimler, hangi sportif aktiviteleri yapmamalı? (Abdi Bozkurt)
İZLE Sporcularda kardiyovaskuler ilaçlar ve performans artırıcı maddeler (Cansın Tulunay Kaya)
TKD – AZERBAYCAN KARDIYOLOJI DERNEĞI ORTAK OTURUMUKLİNİKTE SIK KARŞILAŞILAN ARİTMİK SENARYOLAR
Oturum Başkanları: İnci Fıratlı, Farid Aliyev
Salon: Bakü
İZLE Pace maker implantasyonu yapılmış hasta nasıl takip edeyim? (Serkan Yüksel)
İZLE Panik atak mı? ARİTMİ mi? her ikisi birden mi? (Basri Amasyalı)
İZLE Atriyal fibrilasyonla gelen hasta ilk değerlendirme, antitrombotik ve antiaritmik tedavi, kardiyoversiyon (Firdovsi İbrahimov)
BİRAZ HASTALIKLARDAN UZAKLAŞALIM…
Oturum Başkanları: Yılmaz Nişancı, İ.Haldun Müderrisoğlu
Salon: Bakü
İZLE Dijital dünyada kardiyolojiye dijital çözümler: Mobil cihazlar ve uygulamalardan nasıl faydalanalım? Sosyal medyanın avantajları ve riskleri (Özlem Soran)
İZLE TUBITAK Projesi ve Avrupa Birliği Projesi hazırlama ve kabul ettirmenin ip uçları (Mehmet Birhan Yılmaz)
İZLE Sağ Kalp Kateterizasyonu Kursu - 3 (Bahri Akdeniz)
PROTEZ KAPAK SORUNLARIYLA NASIL BAŞ EDİLİR?
Oturum Başkanları: Mehmet Özkan, Atiye Çengel
Salon: Bakü
İZLE Yüksek gradyanı nasıl değerlendirelim? (L.Elif Sade)
İZLE Paravalvüer kaçaklara yaklaşım (Gökhan Kahveci)