Açılış
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
Salon: Ankara
İZLE Açılış (Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu)
Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği - TKD Ortak Oturumu
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Salim Berkinbaev, Erkin Mirrakhimov, Begench Annayev
Salon: Antalya
İZLE Subakut stent trombozu ile gelen hastada yaklaşım (Firdovsi İbrahimov)
Geçmişten geleceğe akut ve kronik kalp yetersizliği (KY) yönetimi
Oturum Başkanları: Mehmet Eren, Yüksel Çavuşoğlu
Salon: İstanbul
İZLE Kalp yetersizliğinde yeni tedavi seçenekleri (Gerasimos Flippatos)
Karşıt Görüş
Oturum Başkanları: Nevres Koylan
Salon: Ankara
İZLE Dislipidemi tedavisinde spesifik LDL-K hedefli tedavi yapılmalı (Hakan Karpuz)
Kapak hastalıklarında olası tuzaklar ve yönetimi
Oturum Başkanları: Ali Aydınlar, Mustafa Aydın
Salon: Antalya
İZLE Çoklu kapak hastalıklarının yönetimini nasıl yapalım? (Abdi Bozkurt)
Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde (KRT) gelinen nokta
Oturum Başkanları: Remzi Karaoğuz, Bülent Özin
Salon: Ankara
İZLE ESC 2013 KRT kılavuzunda neler değişti ve sorunlar çözüldü mü? (Cengiz Ermiş)
Çok damar hastalığı olan stabil koroner arter hastalarında revaskülarizasyon stratejisi
Oturum Başkanları: Ferhan Özmen, Ethem Kumbay
Salon: Ankara
İZLE Koroner arter bypass greftleme (CABG) ilk tercih olmalı (İlke Sipahi)
Koroner girişimlerde yardımcı yöntemler
Oturum Başkanları: Giray Kabakcı, Fehmi Mercanoğlu
Salon: İstanbul
İZLE IVUS: Görüntülerin yorumlanması, kullanılması (Atilla İyisoy)