Negatif çalışmalardan neler öğrendik?
Oturum Başkanları: Haldun Müderrisoğlu, Hakan Kültürsay
Salon: İstanbul
İZLE Lipid çalışmaları (Adnan Abacı)
İZLE Aritmi çalışmaları (Kamil Adalet)
İZLE Kalp yetersizliği çalışmaları (Osman Akın Sedar)
İZLE Negatif çalışmalardan neler öğrendik? Hipertansiyon çalışmaları (Fatih Sinan Ertaş)
İZLE Tartışma ()
İlaç Salınımlı stent dünyası 2008
Oturum Başkanları: Ramazan Özdemir, Mehmet Aksoy
Salon: İstanbul
İZLE ISS´lerin sınıflandırılması, yeni jenerasyon stentler, 2008´de yeni birşey var mı? (Muzaffer Değertekin)
İZLE ISS´lerin 2008 endikasyonları: Kimlere? Hangi lezyonlara? (Enver Atalar)
İZLE ISS´lerle ilgili güven sorunları devam ediyor mu: Geç tromboz ve diğer komplikasyonları (Mustafa Özcan)
İZLE İkili antiplatelet tedavinin stent trombozundaki rolü. Non-kardiyak cerrahide ne yapalım? (Engin Bozkurt)
İZLE Tartışma ()
Ömür boyu statin alacak hastanın takibi ve sık karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri
Oturum Başkanları: Ali Aydınlar
Salon: İstanbul
İZLE Ömür boyu statin alacak hastanın takibi ve sık karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri (Merih Baykan)
İZLE Ömür boyu statin alacak hastanın takibi ve sık karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri (Bülent Boyacı)
İZLE Tartışma ()
Stabil koroner arter hastalığında en uygun yaklaşım
Oturum Başkanları: Günsel Şurdum Avcı, Ali Oto
Salon: İstanbul
İZLE Kanıta dayalı tıbbi tedavi ilk yaklaşım olmalıdır (Roberto Ferrari)
İZLE Stabil koroner arter hastalığında perkütan koroner girişimin önemi (Bekir Sıtkı Cebeci)
İZLE Stabil koroner arter hastalığında cerrahi yaklaşımın önemi (Mahmut Şahin)
İZLE Refrakter koroner arter hastalığına yaklaşım (Özlem Soran)
İZLE Tartışma ()
Alışkanlıkların ve beklentilerin gözden geçirilmesi
Oturum Başkanları: Cevdet Erdöl, Cemal Tuncer
Salon: İstanbul
İZLE Beta blokerleri eskisi kadar sevmiyor muyuz? (Giray Kabakçı)
İZLE ACE-İ/ARB başlamadan biten bir evlilik öyküsü mü? (Barış İlerigelen)
İZLE Kararlı KAH´ta eski sevgilimiz ilaçları, her daim sevgilimiz balonun yanına mı koyalım önüne mi geçirelim? (Zeki Öngen)
İZLE Yaşlı için "140mmHg" platonik bir aşk olarak mı kalmalı? (Fehmi Mercanoğlu)
İZLE Tartışma ()
LİPİD ÇALIŞMA GRUBU Lipidler konusunda güncel sorunlara pratik yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Mahmut Şahin, Celal Kervancıoğlu
Salon: İstanbul
İZLE Statin alıp da LDL hedefinde olmayan hastaya nasıl yaklaşalım? (Murat Ersanlı)
İZLE HDL düşüklüğünde yaşam biçimi değişikliğine ilave olarak hangi ilaç? (Lale Tokgözoğlu)
İZLE Margarinin sağlıklısı olur mu? (Mehmet Aksoy)
İZLE Trigliserid yüksekliğinde yaşam biçimi değişikliğine ilave olarak hangi ilaç? (Zeynep Tartan)
İZLE Tartışma ()
KARŞIT GÖRÜŞ KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMA GRUBU Dörtlü düello: İskemik kalp hastalığında canlılık değerlendirilmesi
Oturum Başkanları: Güneş Akgün, Fatma Suna Kıraç
Salon: İstanbul
İZLE Canlılık araştırmasına gerek yok, doğrudan revaskülarizasyon yaparım (Atilla İyisoy)
İZLE Canlılık araştırmasına gerek var, stres ekokardiyografi en iyisidir (Sibel Çatırlı Enar)
İZLE Canlılık araştırmasına gerek var, nükleer yöntemler en iyisidir (Sait Mesut Doğan)
İZLE Canlılık araştırmasına gerek var, Magnetik rezonans görüntüleme en iyisidir (Tuncay Hazırolan)
İZLE Tartışma ()
NASIL YAPALIM ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU Kardiyak resenkronizasyon tedavisi
Oturum Başkanları: Bülent Özin
Salon: İstanbul
İZLE Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (Aydın Yıldırım)
İZLE Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (Ahmet Vural)
Çok kesitli BT: Gerçekten 10 dakikada kansız anjiyografi mi? Söylenenler ve söylenmeyenler
Oturum Başkanları: Deniz Güzelsoy, Hasan Gök
Salon: İstanbul
İZLE ÇKBT uygulamasında teknik prensipler, konvansiyonel anjiyografi ile anatomik korelasyonu (Muzaffer Değertekin)
İZLE Kalsiyum skoru ve klinik anlamı (Namık Özmen)
İZLE Söylenmeyenler: Radyasyon ve nefrotoksik etki komplikasyonların öğrenilmesi (Timur Timurkaynak)
İZLE O halde kimlere uygulanmalı? (Basil S. Lewis)
İZLE Tartışma ()
Girişmsel kardiyolojide komplikasyonlar: Olgularla pratik yaklaşım, püf noktalar.
Oturum Başkanları: Erdoğan İlkay, Oktay Sancaktar
Salon: İstanbul
İZLE Olgu 1 (Namık Kemal Eryol)
İZLE Olgu 2 (Ömer Göktekin)
İZLE Olgu 3 (Cihangir Uyan)
İZLE Olgu 4 (Mustafa Kemal Batur)
Girişimsel tedavi imkanı olmayan merkezde ST yükselmesiz akut koroner sendroma yaklaşım
Oturum Başkanları: Sezer Karcıer, Özhan Göldeli
Salon: İstanbul
İZLE Tanı ve ayırıcı tanıda karşılaşılan güçlükler (Okan Onur Turgut)
İZLE Acil serviste ilk yaklaşım ve tedavi, erken girişimsel tedavi için sevk edilecek hastaların belirlenmesi (Bahri Akdeniz)
İZLE Anti iskemik, anti trombotik tedavi ve diğer ilaçlar: Pratik uygulama prensipleri (Alpaslan Birdane)
İZLE Hastaneden ne zaman taburcu edilmeli? Hangi reçete verilmeli? Kimleri ileri merkeze yönlendirmeli? (Mustafa Yılmaz)
İZLE Tartışma ()
Girişimsel tedavi imkanı olmayan merkezde akut miyokard enfarktüsüne yaklaşım
Oturum Başkanları: Özen Güven, İnan Soydan
Salon: İstanbul
İZLE Akut miyokard enfarktüsünün yeni tanımı ve acil serviste tanısı (Gültekin Hobikoğlu)
İZLE İlk yaklaşım ve tedavi, girişimsel tedavi için sevk edilecek hastaların belirlenmesi (Tarkan Tekten)
İZLE Trombolitik tedavi ve diğer ilaçlar: Pratik uygulama prensipleri (Beyhan Eryonucu)
İZLE Akut miyokard enfarktüsü komplikasyonlarının tanısı ve ilk yaklaşımları (Gökhan Cin)
İZLE Tartışma ()
NASIL YAPALIM KAPAK HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU Kapak hastalarında enfektif endokardit profilasisini nasıl yapalım?
Oturum Başkanları: Esmeray Acartürk
Salon: İstanbul
İZLE Kapak hastalarında enfektif endokardit profilasisini nasıl yapalım? (Tayfun Açıl)
İZLE Kapak hastalarında enfektif endokardit profilasisini nasıl yapalım? (İbrahim Baran)
İZLE Tartışma ()
GÜNLÜK UYGULAMADA KARDİYOLOJİ Poliklinikte takip ve tedavi-1
Oturum Başkanları: Ethem Kumbay - Abdullah Okyay
Salon: İstanbul
İZLE Stabil angina şikayeti ile ilk defa başvuran hastanın tanısı, girişimsel tedavi için sevk edilecek hastaların belirlenmesi (Önder Öztürk)
İZLE Stabil angina hastasında tıbbi tedavinin düzenlenmesi ve yaşam tarzı önerileri (Selim Yalçınkaya)
İZLE Perkütan koroner girişim yapılmış hastanın takibi (Ertan Ural)
İZLE Koroner baypas operasyonu yapılmış hastanın takibi (Ercan Varol)
İZLE Tartışma ()
Kalbin enfeksiyoz ve enflamatuar hastalıklarında 2008 güncelleme
Oturum Başkanları: Mustafa Demirtaş, H. Fehmi Töre
Salon: İstanbul
İZLE Akut romatizmal ateş (Hüseyin Arınç)
İZLE Enfektif endokardit (Ramazan Atak)
İZLE Miyokardit (Şennur Ünal Dayı)
İZLE Akut perikardit (Mustafa Cemri)
İZLE Tartışma ()