KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMA GRUBU Serviste yatan hastanın değerlendirilmesinde ekokardiyografinin rolü
Oturum Başkanları: Sırrı Kes, Sema Güneri
Salon: İstanbul
İZLE Romatolojik hastalıklarda ekokardiyografide neleri takip etmeliyiz? Neler değişir? (Seden Çelik)
İZLE Kemoterapi ve radyoterapi alan malign bir hastanın ekokardiyografik değerlendirmesi ve takibi nasıl olmalıdır? (Yekta Gürlertop)
İZLE Nöroloji servisine inme ile gelen bir hastada ekokardiyografide nelere bakalım ? (Ayça Boyacı)
SEMPOZYUM KORONER KALP HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU Koroner arter hastalığında göz ardı edilenler
Oturum Başkanları: Ferhan Özmen, Namık Kemal Eryol
Salon: İstanbul
İZLE Anjiyogenezis ve kollateral dolaşım (Bengi Yaymacı)
İZLE Yavaş koroner akım (Tuğrul Norgaz)
İZLE İskemik önkoşullanmanın (preconditioning) klinik uygulamada yeri (Dimitrios Kremastinos)
ST yükselmesiz akut koroner sendromlar: 2008 güncelleme
Oturum Başkanları: Ahmet Alpman, Celal Genç
Salon: İstanbul
İZLE İlk tedavide neler değişti? (Oğuz Caymaz)
İZLE Antitrombotik tedavi (Berrin Umman)
İZLE Taburculuk ve sonrasındaki tedavi (Recep Demirbağ)
ST yükselmeli akut miyokard enfarktüsü: 2008 güncelleme
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Yılmaz Nişancı
Salon: İstanbul
İZLE İlk tedavide neler değişti? (Eralp Tutar)
İZLE Antitrombotik ve antiplatelet tedavi (Ercüment Yılmaz)
İZLE Girişimsel tedavi ile ilgili yenilikler (Tevfik Gürmen)
İZLE Yaşlılarda akut miyokard enfarktüsüne yaklaşım (Vlassios Pyrgakis)
GÜNLÜK UYGULAMADA KARDİYOLOJİ Mezuniyet öncesine nostalji: Semptomlara yaklaşım ve ayırıcı tanı
Oturum Başkanları: Bilgin Timuralp, Ahmet Altınbaş
Salon: İstanbul
İZLE Göğüs ağrısı (Ilgın Karaca)
İZLE Ödem (Kenan Yalta)
İZLE Çarpıntı (Bülent Görenek)
İZLE Nefes darlığı (Ceyhun Ceyhan)
GÜNLÜK UYGULAMADA KARDİYOLOJİ Kalp yetersizliğine pratik yaklaşım
Oturum Başkanları: Ersoy Işık, Talat Tavlı
Salon: İstanbul
İZLE Etiyoloji ve klinik tanı (Mesut Demir)
İZLE Laboratuvar ve ekokardiyografik tanı (Mehmet Akbulut)
İZLE Poliklinikte kalp yetersizliği hastası takibi, tedavisi ve sevk edilecek hastaların belirlenmesi (Bülent Altunkeser)
İZLE Hastanede yatan dekompanse kalp yetersizliği hastasının takibi ve tedavisi (Tamer Sayın)