Dirençli kalp yetersizliğinde sorunlar ve çözümleri: Yenilik var mı?
Oturum Başkanları: Metin Özenci, Özlem Soran,
Salon: Ankara
İZLE Hiponatremi ve diüretiğe rağmen devam eden ödem: Alternatif yaklaşımlar (Mehmet Birhan Yılmaz)
İZLE Hipotansiyon ve dekompanse kalp yetersizliği: Ne yapmalı? (Yüksel Çavuşoğlu)
İZLE Kalp yetersizliği ve anemi: Ne zaman? Nasıl tedavi etmeli? (Ahmet Temizhan)
İZLE Kalp yetersizliği ve uyku bozuklukları: Ne zaman CPAP-BPAP? (Dursun Dursunoğlu)
ST Segment Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsünde Perkütan Tedavi
Oturum Başkanları: Hasan Fehmi Töre, Ömer Kozan
Salon: Ankara
İZLE Primer PKG’de yardımcı ilaç tedavileri? (Enver Atalar)
İZLE “No-reflow” nasıl önleyelim, nasıl tedavi edelim? (Ramazan Akdemir)
Hangi test? Ne zaman?
Oturum Başkanları: Necip Alp, Çetin Erol
Salon: Ankara
İZLE Asemptomatik diyabetik hastada KAH için tarama testine gerek var mı? Varsa hangisi? (Lale Koldaş)
İZLE Morbid obez hastalarda KAH tanısında hangi noninvazif testi kullanalım? (Asuman Kaftan)
İZLE Asemptomatik orta riskli kişi: Rutin çok kesitli BT veya kalsiyum skorlama yapalım mı? (Faruk Erzengin)
Girişimsel kardiyolojide yeni hedef: Pulmoner emboli
Oturum Başkanları: Oktay Sancaktar, Mahmut Şahin
Salon: Ankara
İZLE Venöz filtre yerleştirilmesi: Endikasyonları ve tekniği (Ercüment Yılmaz)
İZLE Pulmoner embolide kılavuza göre yaklaşım (Mustafa Yılmaz)
Kardiyovasküler korunmada güncel durum
Oturum Başkanları: Vedat Sansoy, Hakan Karpuz,
Salon: Aşkabat
İZLE Kardiyovasküler korunma tek başına LDL-K düşüşü ile sağlanır mı? (Sinan Aydoğdu)
Kalp dışı cerrahi öncesi kalpte karşılaşılan sorunlar, çözümler
Oturum Başkanları: Haldun Müderrisoğlu, Nizamettin Toprak
Salon: İstanbul
İZLE Stent takılmış hasta: Aspirin ve klopidogreli ne yapalım? (Ilgın Karaca)
İZLE Kalp pili olan hasta: Ne yapmalı? (Bülent Görenek)
Olgu Odaklı Oturum: Senkoplu Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanları: Erdem Diker
Salon: Aşkabat
İZLE Senkoplu Hastaya Yaklaşım (Ahmet Akyol)
İZLE Senkoplu Hastaya Yaklaşım (Hasan Turhan)
İZLE Senkoplu Hastaya Yaklaşım (Okan Erdoğan)
Hastalarım soruyor? 10 soru 10 cevap
Oturum Başkanları: Serdar Aksöyek, M.Kemal Erol
Salon: Bakü
İZLE Kalp pilim var teknoloji ile aram bozuldu mu? (Serdar Sevimli)
İZLE 3 yıl önce stent takıldı tekrar opere olmam gerekir mi? (Önder Öztürk)
İZLE Romatizmal kapak hastalığım var depo penisilini ömür boyu kullanacak mıyım? (Okan Onur Turgut)
İZLE 6 yıl önce aort kapak ameliyatı oldum warfarin kullanıyorum gebe kalmayı düşünüyorum ne önerirsiniz? (Ömer Gedikli)
İZLE Atlantik aşırı uçak yolculuğu yapmam gerekiyor 65 yaşındayım almam gereken bir önlem var mı? (Kenan Sönmez)
Hipertansif hastalarda alışkanlıklar, ilaç dışı yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Oturum Başkanları : Şule Karakelleoğlu, Talat Tavlı
Salon: Bakü
İZLE Tuz kullanımı: Kardiyovasküler etkileri, ilaç etkileşimi, ne kadar kullanmalı? (İsmet Tamer)
İZLE Alkol: Ne kadar? Hangisi? (Nezihi Barış)
İZLE Egzersiz: Hangi çeşit egzersiz? Ne kadar? (Çavlan Çiftçi)
İZLE Stres (Dayimi Kaya)
Yaşam Kalitesi, Yaşamdan Zevk Alma ve Kalp Hastalıkları
Oturum Başkanları: Nevrez Koylan, Osman Yeşildağ,
Salon: Bakü
İZLE Egzersiz: Ne kadar? Nasıl? (Ayhan Usal)
İZLE Dua etme, meditasyon, müzik... (Mahmut Açıkel)
İZLE Sigarayı bırakmada yardımcı tedaviler ve yöntemler (Mustafa Çalışkan)
Farklı hasta gruplarında kardiyovasküler hastalıklar
Oturum Başkanları: Hayrettin Karaeren, Nazmi Gültekin,
Salon: Bakü
İZLE KV hastalık varlığında gebelik (Berrin Umman)
Atrial Septum Defektleri
Oturum Başkanları: Rana Olguntürk, Beyhan Eryonucu
Salon: Astana
İZLE ASD kapatma tekniği ve cihaz seçimi? (Orhan Özer)