Antitrombosit tedaviye genel bakış
Oturum Başkanları: Mustafa Demirtaş , Mustafa Akın
Salon: İstanbul
İZLE Yüzyıllık tedavimiz aspirin: Primer ve sekÖnder korumada kime? Ne kadar? (Walid Bsata)
İZLE ADP antagonistleri (klopidogrel, prasugrel, tikagrelor): Günlük pratiğimizde nerede konumlanıyorlar (Serdar Payzın)
İZLE Trombin reseptör blokerleri: Ne zaman geliyorlar? Bir üstünlükleri var mı? Silostazol: Kardiyolojideki rolü ne? (Mehmet Özaydın)
İZLE Glikoprotein II b/III a reseptör blokerleri: Hala kullanıldığı durumlar var mı? Ne zaman? Kime? (Hüseyin Oğuz Caymaz)
İZLE Heparine bağlı trombositopeni (Fatih Özçelik)
Asemptomatik kapak hastalıklarında ekokardiyografide cerrahi zamanlamasına nasıl karar verilir?
Oturum Başkanları: Sengül Çehreli , Cahide Soydaş Çınar
Salon: İstanbul
İZLE Ciddi mitral yetersizliği (Fausto Pinto)
İZLE Ciddi aort darlığı (Talat Tavlı)
İZLE Aort yetersizliği (Zehra Buğra)
İZLE Çoklu kapak hastalığı (Asuman Kaftan)
Koroner görüntüleme ve fizyolojik değerlendirme ile PKG başarısını nasıl arttırdım?
Oturum Başkanları: Muzaffer Değertekin , Vedat Aytekin
Salon: İstanbul
İZLE IVUS yaptım stratejim değişti: 1 olgu/ 1 konu (Murat Sezer)
İZLE OCT yaptım fikrimi değiştirdim: 1 olgu/ 1 konu (Bahadır Dağdeviren)
İZLE FFR yaptım fikrimi değiştirdim: 1 olgu/1 konu (Ramazan Topsakal)
İZLE MSCT ile koronere baktım fikrimi değiştirdim: 1 olgu/ 1 konu (Bülent Mutlu)
Dislipidemi Tedavisi Mercek Altında
Oturum Başkanları: Murat Ersanlı , Bülent Behlül Altunkeser
Salon: İstanbul
İZLE Statin tedavisinde ince ayar, kime yarar, kime zarar (Vedat Sansoy)
İZLE Yeni lipit kılavuzundan neler öğrendik? (Merih Kutlu)
İZLE Rezidüel kardiyovasküler risk (Meral Kayıkçıoğlu)
İZLE Negatif lipit çalışmalarından neler öğrendik? (Sadi Güleç)
İnmede bir kardiyoloğun bilmesi ve yapması gerekenler
Oturum Başkanları: Necmi Değer , Neşe Çam
Salon: Ankara
İZLE İnme etyolojisi, koroner aterotromboza benzerliği ve farkı (Hakan Kültürsay)
İZLE İnmede tanısal tetkikler, tedavide nörolog yaklaşımı (Babür Dora)
İZLE İnmenin kardiyoembolik nedenleri, nasıl önlenmeli? (Orhan Önalan)
İZLE İnmede perkütan girişimsel tedaviler: Kardiyologlar hala ne bekliyor? (Ömer Göktekin)
a) Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu
Oturum Başkanları: Remzi Karaoğuz , Bülent Özin
Salon: Ankara
İZLE Paroksismal AF?li tüm hastalarda ablasyon birinci seçenektir. EVET (Kudret Aytemir)
İZLE Paroksismal AF?li tüm hastalarda ablasyon birinci seçenektir. HAYIR (Fethi Kılıçarslan)
b) Atriyal Fibrilasyonda Antikoagülan Tedavi
Oturum Başkanları: Murat Özdemir , Kamil Adalet
Salon: Ankara
İZLE İlk seçenek kumadin olmalıdır. EVET (Ömer Göktekin)
İZLE İlk seçenek kumadin olmalıdır. HAYIR (Kani Gemici)
TKD Görüntüleme Çalışma Grubunun Ekokardiyografi raporu standartları bildirgesi
Oturum Başkanları: İrem Dinçer , Necmi Ata
Salon: Ankara
İZLE Ekokardiyografik değerlendirmeyi ne sıklıkta ve neleri belirterek yapalım? (Omaç Tüfekçioğlu)
İZLE Ekokardiyografik değerlendirmeyi ne sıklıkta ve neleri belirterek yapalım? (Leyla Elif Sade)
İZLE İlk seçenek kumadin olmalıdır. HAYIR (İbrahim Özdoğru)
Genetik Aritmilere Yaklaşım
Oturum Başkanları: Ahmet Vural , İzzet Tandoğan
Salon: Ankara
İZLE Brugada sendromlu hastalara yaklaşım (İlyas Atar)
İZLE Uzun QT sendromlu hastalara yaklaşım (Ahmet Kaya Bilge)
İZLE J dalga sendromlu hastalara yaklaşım (Ömer Akyürek)
İZLE Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardili hastalara yaklaşım (Sedat Köse)
An overview of the last 4 grid: TSC-ESC Joint Meeting
Oturum Başkanları: Ömer Kozan , Fausto Pinto
Salon: Antalya
İZLE Dyslipidemia (Lale Tokgözoğlu)
İZLE Acute and chronic heart failure (Dilek Ural)
İZLE Preventive cardiology guide (Stephan Gielen)
İZLE Non ST elevation acute coronary syndrome (Aylin Yıldırır)
TSC - ACC Joint Meeting
Oturum Başkanları: John Harold , Lale Tokgözoğlu
Salon: Antalya
İZLE What is new in transthorasic echocardiography: Highlights from ACC 2012 (Necla Özer)
İZLE Management of endocarditis in 2012: Old problem, new solutions? (John Harold)
İZLE What is new in coronary revascularization? Highlights from ACC 2012 (Armağan Altun)
İZLE Coronary revascularization in 2012, how, when, to whom? (Murat Tuzcu)
Obstruktif uyku apne sendromu
Oturum Başkanları: Cemal Tuncer
Salon: Antalya
İZLE Obstruktif uyku apne sendromu (Dilek Çiçek Yılmaz)
Seyrek görülen kardiyomiyopatiler
Oturum Başkanları: Haşim Mutlu
Salon: Antalya
İZLE Non-compaction, restriktif kardiyomiyopati, takotsubo, Fabry hastalığı (İbrahim Sarı)
Kalp hastalarında diyabeti nasıl tedavi edelim?
Oturum Başkanları: Özhan Göldeli
Salon: Antalya
İZLE Kalp hastalarında diyabeti nasıl tedavi edelim? - Öğrenim hedefi: Diyabetik kalp hastalarda tedavi hedefleri neler olmalıdır? (Aytekin Oğuz, Kubilay Karşıdağ, Serdar Güler)