Kardiyak arrest ve kardiyopulmoner resüsitasyon: Nasıl yapalım?
Oturum Başkanları: Uğur Kemal Tezcan , Cengizhan Türkoğlu
Salon: İstanbul
İZLE Yetişkinde KPR, Nasıl Yapalım? (Şahin Arslan)
İZLE Pediatrik hastada KPR, Nasıl Yapalım? (Zeynep Gökcan Çakır)
İZLE Özel durumlarda KPR, Nasıl Yapalım? (Başar Cander)
TEKHARF'in başlıca öğrettikleri
Oturum Başkanları: Altan Onat , Vedat Sansoy
Salon: İstanbul
İZLE Temel bulgular (Hüsniye Yüksel)
İZLE Artmış yangı, HDL disfonksiyonu ve immün etkileşim (Altan Onat)
İZLE Literatürden destekler ve önlemler (Vedat Sansoy)
Pulmoner hipertansiyonda tanı ve tedavi
Oturum Başkanları: Lale Koldaş , Hasan Gök
Salon: Ankara
İZLE İdiyopatik pulmoner hipertansiyon (Dilek Yeşilbursa)
İZLE Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (Serdar Küçükoğlu)
İZLE Erişkin konjenital kalp hastalığında pulmoner arteriyel hipertansiyon (Barış Kaya)
İZLE Sol kalp yetersizliğine bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon (Ebru Akgül)
Kapak hastalıklarına olgu odaklı oturum
Oturum Başkanları: Sümeyye Güllülü , Meryem Aktoz
Salon: Ankara
İZLE İleri triküspit yetersizliği olan hasta (Okan Onur Turgut)
İZLE AD ve MY birlikte olan olgu sunumu (Abdi Bozkurt)
STEMİ: An meselesi mi can meselesi mi?
Oturum Başkanları: Ethem Kumbay , Oktay Sancaktar
Salon: Antalya
İZLE Hastane öncesi yaklaşım yönetimi ve protokolleri (Dursun Aras)
İZLE STEMİ hastane dönemi medikal tedavi (Berkten Berkalp)
İZLE STEMİ girişimsel tedavi (Murat Çaylı)
İZLE Stent for life Türkiye'de nasıl ilerliyor? (Gökhan Ertaş)